Proseminaari 5 op (OY)

16.01.2023–08.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Kurssiaika: 16.01.–08.05.2023

 • Luento: ma 16.01.2023 klo 17–21
 • Välitapaaminen: to 16.02.2023 klo 17–20, Tiedekirjasto Pegasus, mikroluokka PK 251, 2. krs. Kasvatustieteen aineopinnoissa tarvittavan kirjallisuuden, kokoelmien, tietokantojen ja elektronisten aineistojen haku ja käyttö klo 17–19. Seminaaritöiden suunnitelmien tarkistus tarvittaessa klo 19–20.
 • Luennon ja välitapaamisen etäyhteys https://oulu.zoom.us/my/aykt35
 • Verkkoseminaari Moodlessa ti 11.04. – ti 18.4.2023
 • Seminaarityön palautus Moodleen ma 08.05.2023 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Eetu Pikkarainen
Tutor: KM Heidi Kanniainen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella kasvatustieteen alaan kuuluvan tutkimuksen ja toteuttaa sen kirjallisuuteen pohjautuvana teoreettisena tutkielmana

 • kykenee raportoimaan tutkimustyönsä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti ja osallistumaan tieteelliseen argumentoivaan keskusteluun.

Sisältö

 • Opintojakson aikana opiskelija laatii tutkielman valitsemastaan kasvatustieteellisestä aiheesta.

 • Tutkielmassa keskitytään tieteellisen ajattelun, ongelman asettelun ja jäsentelyn, sekä tieteellisen ja teoreettisen etenemistavan hallintaan.

 • Lisäksi seminaarityöskentelyssä keskitytään kriittiseen tieteelliseen kirjoittamiseen ja opponoivaan keskusteluun

Edeltävät opinnot

Kaikki muut kasvatustieteen aineopintojen kurssit.

Suoritustapa

 • Seminaarityöskentelyä (16t), itsenäistä työskentelyä (119t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Tutkielman kirjallisuus

Arvostelu:

Arviointi hyväksytty/hylätty; niin, että hyväksytty vastaa arvosanaa 3 asteikolla 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100 €