Proseminaari 5 op (OY)

Aika ja paikka

Kurssiaika: 16.01.–08.05.2023

 • Luento: ma 16.01.2023 klo 17–21
 • Välitapaaminen: to 16.02.2023 klo 17–20, Tiedekirjasto Pegasus, mikroluokka PK 251, 2. krs. Kasvatustieteen aineopinnoissa tarvittavan kirjallisuuden, kokoelmien, tietokantojen ja elektronisten aineistojen haku ja käyttö klo 17–19. Seminaaritöiden suunnitelmien tarkistus tarvittaessa klo 19–20.
 • Luennon ja välitapaamisen etäyhteys https://oulu.zoom.us/my/aykt35
 • Verkkoseminaari Moodlessa ti 11.04. – ti 18.4.2023
 • Seminaarityön palautus Moodleen ma 08.05.2023 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Eetu Pikkarainen
Tutor: KM Heidi Kanniainen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella kasvatustieteen alaan kuuluvan tutkimuksen ja toteuttaa sen kirjallisuuteen pohjautuvana teoreettisena tutkielmana

 • kykenee raportoimaan tutkimustyönsä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti ja osallistumaan tieteelliseen argumentoivaan keskusteluun.

Sisältö

 • Opintojakson aikana opiskelija laatii tutkielman valitsemastaan kasvatustieteellisestä aiheesta.

 • Tutkielmassa keskitytään tieteellisen ajattelun, ongelman asettelun ja jäsentelyn, sekä tieteellisen ja teoreettisen etenemistavan hallintaan.

 • Lisäksi seminaarityöskentelyssä keskitytään kriittiseen tieteelliseen kirjoittamiseen ja opponoivaan keskusteluun

Edeltävät opinnot

Kaikki muut kasvatustieteen aineopintojen kurssit.

Suoritustapa

 • Seminaarityöskentelyä (16t), itsenäistä työskentelyä (119t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Tutkielman kirjallisuus

Arvostelu:

Arviointi hyväksytty/hylätty; niin, että hyväksytty vastaa arvosanaa 3 asteikolla 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100€

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 €.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru