Prosessidraamasuunnitelma 3 op(JY)

Aika ja paikka

Ylivieska, Syksy

Kouluttaja

Draaman ja ilmaisutaidon opettaja Miia Hiironen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä genrenä
 • osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta
 • hallitsee prosessidraaman pedagogiset jaksot ja keskeisiä työtapoja
 • osaa suunnitella, ohjata ja arvioida prosessidraamaa erilaisissa oppimisympäristöissä

Sisältö

Prosessidraama ja sen soveltaminen

Suoritustavat:

Oppimistehtävä.

Katso opiskeluohjeet ja jaksokohtaiset suoritustavat oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.


Kirjallisuus:

 • Asikainen, S. 2003. Prosessidraaman kehittäminen museossa. Joensuu: Joensuun yliopisto.
 • Bowell, P. & Heap, B. 2008. Prosessidraama – polkuja opettamiseen ja oppimiseen. Helsinki: Draamatyö.
 • Kauppinen, A. (toim.) 2013. Oppimistilanteita ja vuorovaikutusta. Helsinki: SKS.
 • Neelands, J. & Goode, T. 2017. Ryhtiä draamaan. Helsinki: Draamatyö.
 • Owens, A. & Barber, K. 2002. Draamakompassi. Helsinki: Draamatyö.
 • Viirret, T. L. & Airaksinen, R. 2017. (toim.) Suomalaisia prosessidraamoja. Helsinki: Draamatyö.

  Arviointi:

  Arvosteluasteikko: 0-5

  Arvosanakohtaiset arviointikriteerit: Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään draamakasvatuksen perusopinnot -oppiaineen Koppa-sivuilla.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru