Prosessidraamasuunnitelma 3 op(JY)

Pyhäjärvi, Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska, Syksy

Kouluttaja

Draaman ja ilmaisutaidon opettaja Miia Hiironen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä genrenä
 • osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta
 • hallitsee prosessidraaman pedagogiset jaksot ja keskeisiä työtapoja
 • osaa suunnitella, ohjata ja arvioida prosessidraamaa erilaisissa oppimisympäristöissä

Sisältö

Prosessidraama ja sen soveltaminen

Suoritustavat:

Oppimistehtävä.

Katso opiskeluohjeet ja jaksokohtaiset suoritustavat oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.


Kirjallisuus:

 • Asikainen, S. 2003. Prosessidraaman kehittäminen museossa. Joensuu: Joensuun yliopisto.
 • Bowell, P. & Heap, B. 2008. Prosessidraama – polkuja opettamiseen ja oppimiseen. Helsinki: Draamatyö.
 • Kauppinen, A. (toim.) 2013. Oppimistilanteita ja vuorovaikutusta. Helsinki: SKS.
 • Neelands, J. & Goode, T. 2017. Ryhtiä draamaan. Helsinki: Draamatyö.
 • Owens, A. & Barber, K. 2002. Draamakompassi. Helsinki: Draamatyö.
 • Viirret, T. L. & Airaksinen, R. 2017. (toim.) Suomalaisia prosessidraamoja. Helsinki: Draamatyö.

  Arviointi:

  Arvosteluasteikko: 0-5

  Arvosanakohtaiset arviointikriteerit: Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään draamakasvatuksen perusopinnot -oppiaineen Koppa-sivuilla.