Psykofyysinen fysioterapia 3 op – kehotietoisuus, kokemuksellinen oppiminen ja vuorovaikutus asiakkaan kohtaamisessa

Koulutus sisältää omaa kokemuksellista kehotietoisuusharjoittelua, vuorovaikutustaitojen kehittämistä sekä hermostoa ja kivunsäätelyjärjestelmää tasapainottavia harjoitteita. Itsenäisen opiskelun osuuteen kuuluu tehtävien tekemistä ja omaharjoittelua.

Aika ja paikka

1. lähijakso: to–pe 25.–26.11.2021, to klo 9.00–17.00 ja pe klo 9.00–15.00
2. lähijakso: to–pe 10.–11.2.2022, to klo 9.00–17.00 ja pe klo 9.00–15.00

Oulu, ilmoitetaan tarkemmin osallistujille lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Fysioterapeutit

Kouluttaja

Psykofyysinen fysioterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija ja kouluttaja Karita Palomäki

Tavoitteet

 • Tutustut psykofyysiseen viitekehykseen osana fysioterapiaa oman kokemuksellisen psykofyysisen työskentelyn ja pariharjoitusten avulla.
 • Reflektoit omaa kokemuksellista oppimisprosessiasi potilastyössä tapahtuviin kohtaamisiin ja osaat tunnistaa omassa kehossasi tapahtuvia hermostollisia reaktioita ja säädellä niitä.
 • Tavoitteena on lisäksi, että sisäistät psykofyysisen kivunhoidon perusteet ja osaat soveltaa kivunsäätelyharjoitteita työssäsi.

Sisältö

 • Stressi- ja traumateoriaa, itsesäätelyharjoituksia
 • Biopsykososiaalinen malli ja potilaan kohtaaminen, harjoituksia
 • Kehotietoisuus ja kokemuksellinen oppiminen, harjoituksia
 • Fysioterapiassa hyödynnettävät vuorovaikutusharjoitukset
 • Psykofyysinen kivunhoito, teoriaa ja harjoituksia
 • Oman työhyvinvoinnin ylläpito ja edistäminen, TRE-menetelmä työhyvinvoinnin ylläpitoon
 • Palautumisen edistäminen fysioterapiassa

Etätehtävät

 • Oman kehotietoisuusharjoittelun päiväkirja
 • Kirjareferaatti
 • Potilastyön kirjaaminen, yksi tarkempi potilascase-kuvaus
 • Portfolion kokoaminen

Hinta

590 € sisältäen sähköisen luentomateriaalin

Ilmoittautuminen

4.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus toteutuu, mukaan voi vielä ilmoittautua!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru