Psykofyysinen ja traumainformoitu kivunhoito (lähikoulutus)

Aika ja paikka

Ke 24.11.21 klo 9.00–16.00 Ylivieska

Tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kivunhoidon parissa työskenteleville, esim. fysio- ja toimintaterapeutit, psykoterapeutit ja psykologit sekä osteopaatit

Kouluttaja

Fysioterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija Karita Palomäki

Sisältö

Kipukokemus on paljon enemmän kuin vain kehossa oleva mahdollinen toiminnallinen häiriö, vaurio tai vamma. Asiakkaan kokemat tunteet, aiemmat kipukokemukset sekä asiakkaan kyky stressin itsesäätelyyn heijastuvat siihen, miten hän kokee kipua tällä hetkellä.

Kansainvälinen Kivuntutkimusyhdistys IASP on päivittänyt kivun määritelmää vuonna 2020: ”Kipu on epämiellyttävä sensorinen ja emotionaalinen kokemus, joka johtuu kudosvauriosta tai se muistuttaa todellista tai mahdollista kudosvauriota.”

Koulutuspäivässä tuodaan esille näkökulmia siihen, miten kohdata kipuasiakas psykofyysisestä viitekehyksestä. Lisäksi käymme läpi traumainformoitua kipupotilaan kohtaamista ja harjoittelemme erilaisia stressin ja kivunsäätelyn keinoja.

Hinta

140 €

Ilmoittautuminen

3.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

lmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru