Psykologia 25 op (OY)

Aika ja paikka

Psykologian perusopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon ja Raahen toimipaikoissa.

Infotilaisuus opiskelijoille pidetään ke 26.8.2020 klo 17.00-18.00.

Tavoitteet

Käytyään psykologian perusopinnot opiskelija osaa selittää ja kuvata psykologian ilmiöitä käyttäen psykologian peruskäsitteistöä ja -teorioita. Hän osaa hyödyntää erilaisia akateemisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä ja kykenee itsenäiseen argumentointiin sekä itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Kuusamo: 400 € (Hinta kuusamolaisille 300 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Psykologian 25 op -kokonaisuudessa 100 €:lla.)
Raahe: 400 €

Opinnot laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella.

Ilmoittautuminen

20.8.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon tai Raahen toimipaikkaan.

Myös infotilaisuudessa 26.8. voi vielä ilmoittautua.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari,
0400 175 657,
hanne.palosaari@kuusamo.fi

Opinnot Raahessa:
koulutussuunnittelija Jaana Rantanen,
044 465 2204,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi