Psykologia 25 op (OY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

Psykologian perusopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon ja Raahen toimipaikoissa.

Infotilaisuus opiskelijoille pidetään ke 26.8.2020 klo 17.00-18.00.

Verkko-opinnoissa luennot on seurattavissa reaaliajassa Zoom -yhteydellä ja jälkikäteen tallenteilta Moodle-oppimisympäristössä. Tarkemmat suoritusohjeet annetaan kursseittain Moodlessa ja kurssien ensimmäisillä luennoilla.

Tavoitteet

Käytyään psykologian perusopinnot opiskelija osaa selittää ja kuvata psykologian ilmiöitä käyttäen psykologian peruskäsitteistöä ja -teorioita. Hän osaa hyödyntää erilaisia akateemisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä ja kykenee itsenäiseen argumentointiin sekä itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Kuusamo: 400 €
​​​​​​​Kuusamolaiset voivat hakea opintomaksuun Kuusamon kaupungin myöntämää tukea osoitteesta kesayo@kuusamo.fi.​​​​​​​
Raahe: 400 €

Opinnot laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella.

Ilmoittautuminen

20.8.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon tai Raahen toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari,
0400 175 657,
hanne.palosaari@kuusamo.fi

Opinnot Raahessa:
koulutussuunnittelija Jaana Rantanen,
044 465 2204,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi