Psykologia 25 op (OY) - ayA250603

Aika ja paikka

Kesä 2019, tarkemmat ajat opintojaksojen tiedoissa
Oulu, paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opinnot tulee suorittaa opintojaksojen tiedoissa ilmoitettuina ajankohtina. Lähiopetuksen läsnäolovelvollisuus on 80 %. Kursseista ei voi saada suoritusmerkintää, jos kurssikohtaiset poissaolot ylittävät 20 %.

Tavoitteet

Käytyään psykologian perusopinnot opiskelija osaa selittää ja kuvata psykologian ilmiöitä käyttäen psykologian peruskäsitteistöä ja -teorioita. Hän osaa hyödyntää erilaisia akateemisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä ja kykenee itsenäiseen argumentointiin sekä itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Sisältö

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op: 375 €
Yksittäiset opintojaksot 5 op: 98 €

Ilmoittautuminen

 

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

 

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203