Psykologia 25 op (OY) - ayA250603

Aika ja paikka

HUOM! Koronavirustilanteesta johtuen opinnot järjestetään etäopetuksena.

Opintojen suorittaminen:
Opinnot tulee suorittaa opintojaksojen tiedoissa ilmoitettuina ajankohtina. Ks. tarkemmin opintojaksojen tiedoista.

Psykologian maksulliset rästitentit järjestetään kahdella kurssilla:

ma 18.1.21 klo 17.00-19.00 Psykologian sovellukset, sähköpostitentti
ma 1.2.21 klo 17.00-19.00 Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet, sähköpostitentti

Rästitenttimaksu on 30 € / tentti ja laskutetaan tentin jälkeen.

Ilmoittautumiset 14 vrk ennen tenttiä tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Tenttiohjeet löytyvät Moodlesta.

Tavoitteet

Käytyään psykologian perusopinnot opiskelija osaa selittää ja kuvata psykologian ilmiöitä käyttäen psykologian peruskäsitteistöä ja -teorioita. Hän osaa hyödyntää erilaisia akateemisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä ja kykenee itsenäiseen argumentointiin sekä itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Sisältö

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op (OY) - ay412070P (Kurssi on täynnä, ilmoittaudu varasijalle)
  • Persoonallisuuspsykologia 5 op (OY) - ay412071P
  • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op (OY) - ay412056P
  • Kehityspsykologia I 5 op (OY) - ay412054P
  • Psykologian sovellukset I: terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op (OY) - ay412057P

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op: 375 €
Yksittäiset opintojaksot 5 op: 98 €

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opinnot toteutuvat. Suuresta opiskelijamäärästä johtuen ilmoittautuminen on porrastettu alla kuvatulla tavalla. Jos myöhästyt viimeisestä ilmoittautumispäivästä, ota yhteyttä kesäyliopistoon. Kesäyliopiston toimisto on suljettu vk 29-30.

Seuraaville jaksoille ja kokonaisuuteen tulee ilmoittautua 3.5. mennessä:
- Koko opintokokonaisuus psykologia 25 op
- Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op
- Persoonallisuuspsykologia 5 op

Seuraaville jaksoille tulee ilmoittautua 22.6. mennessä:
- Kehityspsykologia 5 op
- Psykologian sovellukset 5 op
- Kognitiivinen ja neuropsykologia 5 op

Ilmoittautuminen on sitova em. päivämäärien jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen / keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203