Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op SYKSY 2020

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Aika ja paikka

24.9.2020–15.6.2021 (yht. 20 lähiopetuspäivää) Oulu

Osaan lähipäivistä voi halutessaan osallistua etänä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammatihenkilöiden täydennyskoulutuksena. Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset.

Kouluttaja

Psykoterapeutti VET, TtM Sarianna Virpikari

Sarianna on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaanhoidon opettaja, ratkaisukeskeisen vaativan erityistason ja kognitiivisen erityistason terapeutti. Hänellä on pitkäaikainen kokemus psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä. Sariannalla on myös psykoterapian kouluttajan erityispätevyys.

Tavoitteet

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Opintojen aikana perehdytään ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen. Opiskelija oppii tunnistamaan ja erottelemaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan tietojaan käytännössä eri ikäryhmien kanssa työskennellessään sekä käyttämään psykoterapeuttisia työotteita ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita.

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä hyvät tiedolliset valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Tavoitteet:

 • antaa näkemys ihmisen kasvuun ja kehitykseen sekä psykiatriseen diagnostiikkaan
 • antaa näkemys psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin
 • antaa näkemys psykoterapiaan
 • lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia
 • antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle

Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op (800 t). Koulutus ei anna psykoterapeuttista pätevyyttä.

Sisältö

Teoriapäivät:
To–pe 24.–25.9.2020 klo 9.00–16.00
Ti–ke 13.–14.10.2020 klo 9.00–16.00
To–pe 26.–27.11.2020 klo 9.00–16.00
To–pe 17.–18.12.2020 klo 9.00–16.00
Ti–ke 12.–13.1.2021 klo 9.00–16.00
To–pe 4.–5.2.2021 klo 9.00–16.00
Ti–ke 16.–17.3.2021 klo 9.00–16.00
To–pe 15.–16.4.2021 klo 9.00–16.00
To–pe 27.–28.5.2021 klo 9.00–16.00
Ma–ti 14.–15.6.2021 klo 9.00–16.00

Koulutuksen sisältö:

 • Psykoterapia työmenetelmänä
 • Ihmisen kasvu ja kehitys
 • Psykiatrisen diagnostiikan perusteet: lapset, nuoret ja aikuiset
 • Psykoterapeuttiset vuorovaikutustaidot
 • Mitä psykoterapia on ja mitä on työnohjaus?
 • Mielenterveys ja sen järkkyminen
 • Oma persoona työvälineenä
 • Psykoterapeuttiset menetelmät
 • Eri psykoterapian viitekehykset:
  –   kognitiivinen psykoterapia
  –   ratkaisukeskeinen psykoterapia
  –   psykoanalyyttinen terapia
  –   perhe- ja pariterapiat
  –   psykofyysinen psykoterapia
 • Kriisit, traumat
 • Lapset ja nuoret terapiassa
 • Perheterapian perusteet
 • Paripsykoterapian perusteet
 • Psykoterapeuttina toimiminen
 • Potilaan hoitoon liittyvä lainsäädäntö
 • Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Oma kehittämistyö

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluina, johon sisältyy lähi- ja etäjaksoja sekä verkko-opiskelua. 30 opintopisteiden laajuiset opinnot kestävät vajaan vuoden.

Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoriapäivät, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä oman kehittämistyön. Osaan lähipäivistä voi halutessaan osallistua etänä. Etäosallistumiseen soveltuvat päivät selviävät koulutuksen alussa, ensimmäisissä lähipäivissä täytyy jokaisen olla paikalla.

Hinta

2500 € sisältäen sähköisen luentomateriaalin; koulutuksen voi maksaa erissä

Ilmoittautuminen

3.9.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (PL 2437, 90014 Oulun yliopisto tai sähköpostitse eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi)

Kerro hakemuksessasi

 • omat yhteystietosi, koulutustaustasi, työkokemuksesi ja mahdollinen nykyinen työyhteisösi;
 • miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi.

Huom! Seuraava Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op -koulutus alkaa Oulussa 30.3.3021, lue lisää täältä: https://www.ppkyo.fi/fi/psykoterapeuttiset-valmiudet-30-op-6/

Ilmoittautuminen on sitova. 7.9.2020 jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202