Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op KEVÄT 2022

02.03.2022–29.05.2023 Oulu

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Aika ja paikka

19.4.2022–29.5.2023 (yht. 20 lähiopetuspäivää) Oulu

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena. Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta.

Kouluttaja

Psykoterapeutti VET, TtM Sarianna Virpikari

Sarianna on kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, sensomotorisen traumapsykoterapian opiskelija, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja ja seksuaalineuvoja.

Tavoitteet

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Opintojen aikana perehdyt ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen. Opit tunnistamaan ja erottelemaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan tietoja käytännössä eri ikäryhmien kanssa työskentelyssä sekä käyttämään psykoterapeuttisia työotteita ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita.

Opinnot suoritettuasi sinulla on hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä hyvät tiedolliset valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Tavoitteena on

 • antaa näkemys ihmisen kasvuun ja kehitykseen ja erilaisiin mielenterveyden häiriöihin sekä psykiatriseen diagnostiikkaan
 • antaa näkemys psykoterapian eri viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja työmenetelmiin
 • antaa näkemys psykoterapiaan ja sen prosessiin
 • lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia
 • antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle

Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op (800 t). Koulutus ei anna psykoterapeuttista pätevyyttä, mutta mahdollistaa hakeutumisen varsinaisiin psykoterapiaopintoihin.

Sisältö

Teoriapäivät:
(Ke–to 2.–3.3.2022 klo 9.00–16.00 peruttu kouluttajan sairastumisen vuoksi)
Ti–ke 19.–20.4.2022 klo 9.00–16.00
Ke–to 18.–19.5.2022 klo 9.00–16.00
Ti 23.8.2022 klo 9.00–16.00
Ma 12.9.2022 klo 9.00–16.00
Ma–ti 10.–11.10.2022 klo 9.00–16.00
To–pe 17.–18.11.2022 klo 9.00–16.00
Pe 2.12.2022 klo 9.00–16.00
To–pe 12.–13.1.2023 klo 9.00–16.00
(To–pe 9.–10.2.2023 klo 9.00–16.00 PERUTTU)
Pe 17.2.2023 klo 9.00–16.00 Zoomissa
Pe 3.3.2023 klo 9.00–16.00
To 16.3.2023 klo 9.00–16.00
To–pe 13.–14.4.2023 klo 9.00–16.00
Pe 19.5.2023 klo 9.00–16.00
Ma 29.5.2023 klo 9.00–16.00

Koulutuksen sisältö:

 • Psykoterapia työmenetelmänä
 • Psykoterapian prosessi
 • Psykoterapeuttina toimiminen
 • Psykoterapiaan liittyvä lainsäädäntö
 • Psykoterapeuttiset vuorovaikutustaidot asiakastyössä
 • Psykoterapeuttiset menetelmät
 • Ihmisen kasvu ja kehitys sekä mielenterveyteen vaikuttavat tekijät
 • Mielenterveys ja sen järkkyminen
 • Mielialahäiriöt
 • Psykiatrisen diagnostiikan perusteet: lapset, nuoret ja aikuiset
 • Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Eri psykoterapian viitekehykset:
  • Kognitiivinen psykoterapia
  • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
  • Psykoanalyyttinen terapia
  • Perheterapia
  • Pariterapia ja seksuaalisuus
  • Skeematerapia
  • Traumaterapia
  • Mindfulness
  • Narratiivinen terapia
 • Kriisit ja traumat
 • Lapset ja nuoret ja yleisimmät mielenterveyshäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Psykoedukatiivinen perhetyö
 • Masennus ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Pelko-oireet, paniikkihäiriöt ja pakko-oireet
 • Päihdeongelmat
 • Kirjallinen kehittämistyö
 • Oma persoona työvälineenä

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluina. Toteutuksessa huomioidaan koronapandemian asettamat vaatimukset. Tämän takia osa koulutuspäivistä toteutetaan tarvittaessa verkkovälitteisesti. Koulutus sisältää teoriapäivät, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen, vertaisryhmätyöskentelyn lähijaksojen välissä sekä oman kirjallisen kehittämistyön. Koulutuspäiviä on yhteensä 20.

Hinta

2600 € sisältäen sähköisen luentomateriaalin; koulutuksen voi maksaa erissä

Ilmoittaudu

7.2.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (PL 2437, 90014 Oulun yliopisto tai sähköpostitse eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi). Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kerro hakemuksessasi

 • omat yhteystietosi, koulutustaustasi, työkokemuksesi ja mahdollinen nykyinen työyhteisösi;
 • miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202