Puutarhaterapia 8 op

05.02.2024–30.04.2024 Ylivieska, Verkossa

Ota uusi menetelmä osaksi asiakastyötä!

Puutarhaterapia -koulutuksessa perehdytään teorian ja käytännön avulla työmenetelmään ja saadaan valmiudet toteuttaa puutarhaterapeuttisia työtapoja eri asiakasryhmien kanssa. Lisäksi perehdytään luonto- ja puutarhaympäristön vaikutukseen ihmisen hyvinvoinnissa ja saadaan välineitä oman jaksamisen tukemiseen.

Aika

5.2.-30.4.2024

Paikka

Ylivieska/Verkko

Hinta

550 euroa

Ilmoittautuminen

15.1.2024 mennessä

Lisätietoa

Terhi Mustakangas, terhi.mustakangas@ylivieska.fi, puh. 044 429 4389

Aika ja paikka

Verkko-opetus: 5.2., 26.2., 18.3., 8.4. klo 9-15

Lähiopetus:

1. ryhmä 29.4.2024 klo 9-15

2. ryhmä 30.4.2024 klo 9-15


Paikka ilmoitetaan osallistujille tarkemmin sähköpostitse lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, puutarha-alan henkilöstölle, nuorisotyötä ja vapaaehtoistyötä tekeville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Koulutuksesta saat monipuolisen työvälineen omaan ammattiisi ja osaamisalaasi.

Kouluttaja

Puutarhuri, puutarhaterapeutti, floristi Johanna Lilja
Johanna on Monipalvelu Lilja Oy:n yrittäjä ja pitkän linjan puutarha-alan ammattilainen. Hän on työskennellyt puutarha-alalla kolmenkymmenen vuoden ajan. Uran Johanna on aloittanut kukka- ja puutarhakaupan palveluksessa ja toiminut pitkään puutarha-alan ammattiaineiden opettajana OSAO:n puutarhatalouden yksikössä. Puutarhaterapeutti opinnot Johanna on suorittanut vuonna 2006 Kalervo Nikkilän opissa.

Psykoterapeutti Maarit Engberg

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

 • Osaa suunnitella pitkäkestoisen puutarhaterapeuttisen työtoiminnan, ottaen huomioon eri vuodenaikoina tapahtuvat toiminnot ja työt.
 • Hallitsee eri kädentaitojen tekniikat ja menetelmät.

Sisältö

Koulutus sisältää viisi koulutuspäivää, joiden välissä työstetään oppimista tukevia ja syventäviä välitehtäviä. Opinnoissa paneudutaan käytännön harjoitustehtävien avulla erilaisille ryhmille suunnattuun puutarhaterapeuttiseen toimintaan. Koulutuksen aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat puutarhaterapeuttisen tuokion valitsemalleen kohderyhmälle. Lisäksi opiskelijat suunnittelevat ja valmistavat aisteihin liittyvän työn.

Päivä 1

 • Mitä puutarhaterapia on?
 • Puutarhaterapeuttisten menetelmien hyödyntäminen omassa työssä
 • Vuoden kierto puutarhaterapian näkökulmasta
 • Tekniikat, käytännön työskentely

Päivä 2
Maarit Engberg: Mentalisoiva (mielentävä) työskentelytapa puutarhaterapiassa – miten kuulla ja ymmärtää toisen ihmisen kokemusmaailmaa? (Klo 9–13)

 • Mentalisointi – miten pitää toisen mieli mielessä?
 • Mielentäminen ja hermoston toiminta
 • Vireystilat ja säätely
 • Vuorovaikutus ja sen osa-alueet
 • Aistit ja kehollisuus mielentävässä työotteessa

Harjoitteet ja tehtävät
Johanna Lilja (Klo 13–16)

 • Oman puutarhaterapeuttisen tuokion suunnittelu
 • Psyykkinen ja fyysinen kuntoutus asiakastyössä
 • Puutarhaterapia oman jaksamisen tukena

Päivä 3

 • Kädentaitoja ja tekniikoita
 • Aistit ja niiden merkitys
 • Aistilaatikoiden valmistus
 • Kasvualustat, kasvien hyvinvointi, kasvioppia ja ravinteet
 • Puutarhaterapia menetelmät.
 • Tekniikat (käytännön työskentely)

Päivä 4

 • Tekniikoita ja kasvioppia
 • Luonto- ja puutarhaympäristön vaikutus ihmisen hyvinvointiin
 • Oman puutarhaterapiatuokion esittely ja toteutus

Päivä 5

 • Puutarhaterapian vaikutus ihmiseen
 • Miellekartta oman työskentelyn tukena
 • Koulutuksen päättyminen, todistukset

Hinta

550 € sisältäen koulutuksen, materiaalit, kahvit lähipäivänä

Ilmoittaudu

15.1.2024 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Puutarhaterapia 8 op

Luontoyhteys ja työskentely kasvien kanssa saa aikaan myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Puutarhaterapialla on maailmalla pitkät perinteet ja sitä voidaan soveltaa sosiaali- ja terveydenhoitoalalla lähes kaikkiin asiakasryhmiin. Puutarhaterapiaa voit hyödyntää työskennellessäsi esimerkiksi kuntoutuspotilaiden, muistisairaiden tai ikääntyvien kanssa. Voit hyödyntää menetelmiä myös kasvatus- ja opetusalalla lasten ja nuorten kanssa työskennellessä tai työyhteisöissä voimaannuttavana ja stressistä palauttavana tekijänä.

Puutarhaterapian juuret juontavat 1600-luvun Yhdysvaltoihin. Eurooppaan se rantautui 1800-luvulla ja Suomeen 1900-luvun alussa. Puutarhaterapian perusajatuksena on: kun ihminen hoitaa luontoa, myös luonto hoitaa ihmistä. Luonnon myönteisistä vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin on viime vuosina saatu runsaasti lisää tieteellistä näyttöä.