Puutarhaterapia osana hyvinvointia

Aika ja paikka

Maanantaisin 22.2., 15.3., 29.3., 19.4. ja 10.5.2021 klo 9.00-15.00

Ylivieska, tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä koulutuksen kutsussa

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset, muut kiinnostuneet

Kouluttaja

Puutarhuri, puutarhaterapeutti, floristi Johanna Lilja

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään puutarhaterapiaan ja saadaan valmiuksia toteuttaa puutarhaterapeuttisia työtapoja eri asiakkasryhmien kanssa. Lisäksi perehdytään luonto- ja puutarhaympäristön vaikutukseen ihmisen hyvinvoinnissa ja saadaan välineitä oman jaksamisen tukemiseen. Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää joiden välissä työstetään oppimista tukevia ja syventäviä välitehtäviä.

1. päivä (22.2.2021)

 • Mitä puutarhaterapia on?
 • Puutarhaterapeuttisten menetelmien hyödyntäminen omassa työssä
 • Vuoden kierto puutarhaterapian näkökulmasta

2. päivä (15.3.2021)

 • Aistit ja niiden merkitys
 • Aistilaatikoiden valmistus
 • Kasvualustat, kasvien hyvinvointi, kasvioppia ja ravinteet
 • Puutarhaterapian menetelmät

3. päivä (29.3.2021)

 • Psyykkinen ja fyysinen kuntoutus asiakastyössä
 • Puutarhaterapia oman jaksamisen tukena
 • Kädentaitoja ja tekniikoita
 • Oman puutarhaterapeuttisen tuokion suunnittelu

4. päivä (19.4.2021)

 • Puutarhaterapia tuokio
 • Tekniikoita ja kasvioppia
 • Luonto- ja puutarhaympäristön vaiktuus ihmisen hyvinvointiin
 • Oman puutarjaperapiatuokion toteutus
 • Vierailu asiakaskohteessa (puutarhaterapiatuokion järjestäminen käytännössä)

5. päivä (10.5.2021)

 • Puutarhaterapian vaikutus ihmiseen
 • Miellekartta oman työskentelyn tukena

Hinta

450 € sisältäen koulutuksen, materiaalit, kahvit ja lounaat

Ilmoittautuminen

3.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.