Python-ohjelmointia opettajille

Aika ja paikka

La 14.11. ja 28.11.2020 (2pv) klo 9.00-15.30

Ylivieska, paikka ilmoitetaan osallistujille tarkemmin sähköpostitse lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Perusopetuksen matematiikan opettajat sekä muut ohjelmoinnista kiinnostuneet

Kouluttaja

Matematiikan, fysiikan, kemia ja tietotekniikan lehtori, FM Tiia Häkkilä

Kouluttaja toimii Oulun kaupungin mentoriopettajana. Hänellä on usean vuoden työkokemus ohjelmistokehityksestä.

Sisältö

Koulutuksessa tutustu ohjelmoinnin perusteisiin ja Python-ohjelmointikielen alkeisiin käytännönläheisesti. Koulutuksen aikana ratkot erilaisia ohjelmointitehtäviä kirjoittamalla itse pieniä ohjelmia. Koulutuksessa saat runsaasti käytännön esimerkkejä opetukseen!

Python on monipuolinen ohjelmointikieli, jota pidetään helppona oppia. Monet suosittelevat sitä ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi. Koulutuksen aikana käydään läpi muuttujat, operaattorit, ehtolauseet, toistolauseet, tietorakenteet ja funktiot sekä luokat ja oliot.

Koulutuksen käytyäsi tiedät, mitä oppilaan ja opettajan tulisi tietää ohjelmoinnista. Tiedät, miten pääset alkuun, mistä saat tukea ja mitä materiaalia oppilaiden kanssa kannattaa käyttää.

Hinta

215 €

Ilmoittautuminen

26.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.