Rajataitotyöpaja AUTTAVAT RAJAT®

02.02.2023–03.02.2023 Oulu

Kaksipäiväinen rajataitovalmennus auttamisammateissa toimiville henkilöille

Aika ja paikka

To–pe 2.–3.2.2023, to klo 9.00–16.00 ja pe klo 8.30–15.30 Oulu (huom. muuttunut aikataulu)

Kohderyhmä

Rajataitotyöpaja soveltuu hyvin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä terapia-, kasvatus- ja ohjaustyötä tekeville. Koulutus sisältää sekä teoriaopetusta että kokemuksellista työskentelyä psykofyysisin menetelmin.

Kouluttaja

AUTTAVAT RAJAT® rajataitovalmennuksen kehittäjä, TtM, psykotererapeutti, kehopsykoterapeuti ja työnohjaaja Jaana Rajaveräjä

Sisältö

Monilla meistä on rajoihin liittyviä haasteita, myös auttajilla. Siinä ei ole mitään noloa tai hävettävää. Rajoja haavoittavat hyvin monenlaiset elämäntekijät, ja harvinaisempaa on ettei rajoihin liittyviä haasteita olisi.

Auttamistyön ammattilaisena omien ja toisen ihmisen rajoista ilmaisevien signaalien tunnistaminen, rajojen ylläpitäminen ja rajanvetotarpeen kunnioittaminen ovat eettisen ja auttavan auttamistyön sekä oman työssäjaksamisen ja hyvinvoinnin edellytys. Rajojen tehtävänä on suojella sekä auttajaa itseä että hänen asiakkaitaan. Ilman selkeää käsitystä rajoista voi hyvää tarkoittava työ muodostua hyödyttömäksi tai haavoittavaksi asiakkaalle, uuvuttavaksi ja näännyttäväksi auttajalle itselleen.

Rajataitotyöpaja AUTTAVAT RAJAT® - koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujia tunnistamaan, tiedostamaan ja ymmärtämään omia rajoihin liittyviä haasteita, jotta omia reaktioita ja toimintaa on haastavissa tilanteissa mahdollista ennakoida paremmin ja toimintaa vaikeissa tilanteissa tarvittaessa muuttaa.

Rajanvetotarpeen tunnistaminen ja rajojen ilmaiseminen toiselle ovat etupäässä ”ei-kielellisiä” taitoja- keho antaa signaalit rajanvetotarpeista ja rajojen asettaminen on aivan konkreettisestikin kehollista toimintaa ja fyysistä ilmaisua. Koulutuspäivien aikana rajoja tutkitaan ja työstetään luottamuksellisessa ilmapiirissä psykofyysisen ja sensomotorisen psykoterapian menetelmin.

Menetelmät ovat sovellettavissa omaan asiakastyöhön.

Hinta

350 € sisältäen materiaalin

Ilmoittaudu

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus toteutuu, mukaan voi vielä ilmoittautua!

Ilmoittautuminen on sitova. 18.1.23 jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2202