Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)® 35 op

10.02.2024–15.12.2024 Oulu, Kuusamo

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat? Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä? Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten "takana"?

Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja tarvitaan monella alueella. Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja onneksi vuorovaikutustaitoja voikin oppia, harjoitella ja kehittää. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin (NVC). NVC-menetelmällä pyritään selkeyttämään kuuntelemista ja puhumista.

Aika

10.2.-15.12.24

Paikka

Kuusamo ja Oulu, ilmoitetaan tarkemmin osallistujille lähetettävässä kutsussa

Kenelle

Kasvatus- ja opetusalan, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan henkilöstö, HR-ammattilaiset, yrittäjät, kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet

Hinta

3150 €

Ilmoittautuminen

15.1.24 mennessä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Johanna Riekki
johanna.riekki@kuusamo.fi
040 753 5716

Aika ja paikka

Osa 1, päivät 1–2: 10.–11.2.2024 lähiopetus Kuusamo, etäopetus Oulu
Osa 2, päivät 3–4: 16.–17.3.2024 lähiopetus Oulu, etäopetus Kuusamo
Osa 3, päivät 5–6: 20.–21.4.2024 lähiopetus Kuusamo, etäopetus Oulu
Osa 4, päivät 7–8: 4.–5.5.2024 lähiopetus Oulu, etäopetus Kuusamo
Osa 5, päivät 9–10: 24.–25.8.2024 lähiopetus Kuusamo, etäopetus Oulu
Osa 6, päivät 11–12: 21.–22.9.2024 lähiopetus Oulu, etäopetus Kuusamo
Osa 7, päivät 13–14: 12.–13.10.2024 lähiopetus Kuusamo, etäopetus Oulu
Osa 8, päivät 15–16: 16.–17.11.2024 lähiopetus Oulu, etäopetus Kuusamo
Osa 9, päivät 17–18: 14.–15.12.2024 etäopetus Kuusamo ja Oulu

Opetusta on lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9.00–17.00. Lähiryhmän paikka Kuusamossa ja Oulussa ilmoitetaan tarkemmin koulutuskutsussa osallistujille. Etäryhmä osallistuu opetukseen Zoomin välityksellä.

Koulutus toteutuu lähi-/etäopetuksena siten, että Oulussa ja Kuusamossa on omat koulutusryhmät, jotka kokoontuvat opetuspäivinä kesäyliopiston tiloissa ja joissa kouluttaja Hanna vuorottelee lähiopettamassa koulutusosioissa. Etänä oleva ryhmä osallistuu tällöin opetukseen Zoomin välityksellä. Hannan ohella koulutusosioissa on mukana etäassistentti (Zoomissa), joka avustaa etäryhmää ryhmätöissä, tekniikassa jne.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan henkilöstö, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan henkilöstö, HR-ammattilaiset, yrittäjät ja kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Hanna Savanna (CNVC Certified Trainer) ja RVO-assistentti Ari Tanninen.

Tutustu Hannaan täällä.

Hannan mukana koulutuksissa kulkee usein empatiakoira Tino, nuori tanskandoggi. Tino on ottanut tehtäväkseen yhteyden rakentamisen kaikkiin ihmisiin. Tino kaipaa läheisyyttä ja lämpöä ja myös tarjoaa sitä lempeästi ja suurella sydämellä. Tinon läsnäolo tuo ryhmiin rauhaa, levollisuutta, rentoutta ja yhteyttä luontoon.

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa yhä useammin

Ymmärtää paremmin itseä ja muita:

 1. rakentaa yhteyttä ja säilyttää sen itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa
 2. tarkkailla ajatuksiaan ja tunteitaan ja valita tietoisesti, miten (haasteellisissakin/) eri tilanteissa toimii

Soveltaa NVC-prosessin askelia elämässään:

 • ymmärtää sanavalintojen merkityksen
 • erottaa havainnot ja tulkinnat vaivatta toisistaan
 • tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa syyttämättä niistä muita ihmisiä tai olosuhteita
 • käyttää tunne- ja tarvesanastoa sujuvasti
 • ymmärtää, että epämukavalta tuntuvat tunteet johtuvat tyydyttymättömistä, universaaleista tarpeista ja miellyttävältä tuntuvat tyydyttyneistä tarpeista
 • esittää tarkkoja pyyntöjä vaatimusten sijaan

Kuunnella toista ja ilmaista itseään rakentavasti:

 • kuunnella toista empaattisesti (= johdattelematta, peilaamalla toisen kokemusta vahvistamatta tai lisäämättä siihen omia mielipiteitään tai arvioitaan)
 • kieltäytyä yhteyttä vaalien ja ottaa toisen kieltäytymisen rakentavasti vastaan
 • tukea muita ihmisiä ristiriitatilanteissa jopa sovittelemalla

Arvioida omia kuuntelemisen ja kohtaamisen taitojaan:

 • reflektoida omaa toimintaansa ja kehittyä sen pohjalta

Sisältö

Aloitamme lähipäivät 2–18 lyhyellä hiljentymisellä eli mieleenpalauttamisella sekä yhteyskierroksella. Sen jälkeen käymme läpi opiskelijoiden antamat palautteet edellisestä osasta ja puramme välitehtävät. Päivän päätteeksi pidämme loppukierroksen.

Toisen tapaamisen lopuksi opiskelijat jaetaan empatiapareiksi tai -ryhmiksi sekä empatiaperheiksi, jotka harjoittelevat empaattista kuuntelemista tapaamisten välillä. Lisäksi toisen tapaamisen jälkeen aloitetaan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Oppimispäiväkirjan otteita voi halutessaan jakaa yhteisesti.

Lähipäivänä teemme empaattisen kuuntelun ja vuorovaikutuksen harjoituksia, roolipelejä ja erilaisia toiminnallisia harjoituksia. Mukana on aina myös vuorovaikutteisia teoriaosuuksia. Kunkin päivän uudet aiheet näet lähipäivien kuvauksista. Aiemmin opittuja aiheita syvennetään ja kerrataan tarvittaessa.

Koulutuksen päätteeksi jokainen opiskelija tekee oman oppimistyön. Siinä kukin soveltaa NVC-taitoja omassa elämässään valitsemallaan tavalla.

Koulutuspäivien aikana syvennytään mainittuihin teemoihin myös erilaisten harjoitusten ja keskustelujen avulla. Lisäksi koulutuspäivinä käsitellään lähipäivien välillä tehtäviä empatiaharjoituksia ja muita välitehtäviä. Välitehtävät sisältävät myös oppimispäiväkirjan kirjoittamista ja muuta omien taitojen arviointia. Empatiaharjoituksia tehdään oman empatiaparin ja -perheen kanssa viikottain.

Tutustu lähipäivien tarkempiin sisältöihin täällä.

Mitä on rakentava vuorovaikutus? Ks. tallenne Riveria-kesäyliopiston järjestämästä infotilaisuudesta (kesto n. 1,5 h): https://www.youtube.com/watch?v=KUJ05eYGKkY


Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:

Hanna Savanna, +358 (0) 45 679 7270
etunimi.sukunimi(at)savannaconnexions.fi

Lisätietoa muista koulutukseen liittyvistä asioista:

Kuusamon toimipaikka: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, +358 (0) 40 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi
Oulun toimipaikka: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, +358 (0) 44 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

3150 € sisältäen kouluttajan jakaman materiaalin, laskutetaan kuudessa erässä

Materiaalipaketti (Tunne- ja tarvekortit sekä kirjat Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus, Sovittelun taito ja Tarvelähtöisiä kohtaamisia -kirjanen; yht. n. 100 €) ei sisälly koulutuksen hintaan

Ilmoittaudu

15.1.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon oheisen ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittauduttaessa valitaan osallistuminen joko Kuusamon tai Oulun lähiryhmään.

Koulutus toteutuu, mikäli on riittävästi ilmoittautuneita määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Mitä on NVC?

Nonviolent Communication eli NVC on amerikkalaisen psykologian tohtori Marshall B. Rosenbergin (1934–2015) kehittämä vuorovaikutusprosessi. Se perustuu humanistiseen psykologiaan, jonka muita tunnettuja edustajia ovat Abraham Maslow ja Carl Rogers. NVC on käytössä yli 60 maassa. Kattojärjestönä toimii Rosenbergin perustama The Center for Nonviolent Communication (CNVC), joka sertifioi kansainväliset kouluttajat.

NVC-filosofia perustuu siihen, että halu ja kyky empatiaan ja myötäelämiseen on ihmisille luontainen. Kaikki, mitä tarvitsemme, on siis oikeastaan jo olemassa meissä – meidän ei tarvitse opetella mitään kikkoja tai temppuja. Pohjimmiltaan NVC:n opiskelu on tilaisuus harjoitella sellaista asennetta, ajattelua ja puhetta, jolla rakennamme uudelleen yhteyden omaan myötätuntoiseen ytimeemme ja opimme antamaan empatiaa sekä itsellemme että muille.

NVC-filosofian perusteet

 • Kaikilla ihmisillä on samat yleisinhimilliset tarpeet.
 • Kaikki, mitä ihminen tekee, on yritys tyydyttää jotain tarvetta.
 • Tunteet kertovat, milloin jokin tarve on tyydyttynyt tai jäänyt tyydyttymättä.
 • Jokainen voi ottaa vastuuta tarpeistaan ja pyytää, mitä tarvitsee.

Lue lisää täältä.