Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)® 20 op

05.05.2023–21.01.2024 Oulu

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat? Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä? Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten "takana"?

Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja tarvitaan monella alueella. Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja onneksi vuorovaikutustaitoja voikin oppia, harjoitella ja kehittää. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin (NVC). NVC-menetelmällä pyritään selkeyttämään kuuntelemista ja puhumista.

Aika

5.5.23–21.1.24

Paikka

Oulu, ilmoitetaan tarkemmin osallistujille lähetettävässä kutsussa

Kenelle

Kasvatus- ja opetusalan, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan henkilöstö, HR-ammattilaiset, yrittäjät, kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet

Hinta

3150 €

Ilmoittautuminen

17.4.23 mennessä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Osa 1 (lähipäivät 1–3): pe–su 5.–7.5.2023
Osa 2 (lähipäivät 4–6): 9.–11.6.2023
Osa 3 (pähipäivät 7–9): 4.–6.8.2023
Osa 4 (lähipäivät 10–12): 27.–29.10.2023
Osa 5 (lähipäivät 13–15): 8.–10.12.2023
Osa 6 (lähipäivät 16–18): 19.–21.1.2024

perjantaisin klo 13.00–20.00, lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9.00–17.00

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena Oulussa (Kellon Kiviniemessä), tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsukirjeessä. Ryhmän yhteisellä päätöksellä osa opetuksesta on mahdollista toteuttaa myös etäopetuksena.

Mitä on rakentava vuorovaikutus? Ks. Turun kesäyliopiston webinaaritallenne Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutuksesta (salasana: TKY2023rakvuoro#).

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan henkilöstö, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan henkilöstö, HR-ammattilaiset, yrittäjät ja kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Hanna Savanna (CNVC Certified Trainer) ja / tai Elisa Makkonen (CNVC Certification Candidate) ja vaihtuvat RVO-assistentit.

Tutustu Hannaan täällä.

Hannan mukana koulutuksissa kulkee usein empatiakoira Tino, nuori tanskandoggi. Tino on ottanut tehtäväkseen yhteyden rakentamisen kaikkiin ihmisiin. Tino kaipaa läheisyyttä ja lämpöä ja myös tarjoaa sitä lempeästi ja suurella sydämellä. Tinon läsnäolo tuo ryhmiin rauhaa, levollisuutta, rentoutta ja yhteyttä luontoon.

Tutustu Elisaan täällä.

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa yhä useammin

Ymmärtää paremmin itseä ja muita:

 1. rakentaa yhteyttä ja säilyttää sen itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa
 2. tarkkailla ajatuksiaan ja tunteitaan ja valita tietoisesti, miten (haasteellisissakin/) eri tilanteissa toimii

Soveltaa NVC-prosessin askelia elämässään:

 • ymmärtää sanavalintojen merkityksen
 • erottaa havainnot ja tulkinnat vaivatta toisistaan
 • tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa syyttämättä niistä muita ihmisiä tai olosuhteita
 • käyttää tunne- ja tarvesanastoa sujuvasti
 • ymmärtää, että epämukavalta tuntuvat tunteet johtuvat tyydyttymättömistä, universaaleista tarpeista ja miellyttävältä tuntuvat tyydyttyneistä tarpeista
 • esittää tarkkoja pyyntöjä vaatimusten sijaan

Kuunnella toista ja ilmaista itseään rakentavasti:

 • kuunnella toista empaattisesti (= johdattelematta, peilaamalla toisen kokemusta vahvistamatta tai lisäämättä siihen omia mielipiteitään tai arvioitaan)
 • kieltäytyä yhteyttä vaalien ja ottaa toisen kieltäytymisen rakentavasti vastaan
 • tukea muita ihmisiä ristiriitatilanteissa jopa sovittelemalla

Arvioida omia kuuntelemisen ja kohtaamisen taitojaan:

 • reflektoida omaa toimintaansa ja kehittyä sen pohjalta

Sisältö

Aloitamme lähipäivät 2–18 lyhyellä hiljentymisellä eli mieleenpalauttamisella sekä yhteyskierroksella. Sen jälkeen käymme läpi opiskelijoiden antamat palautteet edellisestä osasta ja puramme välitehtävät. Päivän päätteeksi pidämme loppukierroksen.

Toisen tapaamisen lopuksi opiskelijat jaetaan empatiapareiksi tai -ryhmiksi sekä empatiaperheiksi, jotka harjoittelevat empaattista kuuntelemista tapaamisten välillä. Lisäksi toisen tapaamisen jälkeen aloitetaan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Oppimispäiväkirjan otteita voi halutessaan jakaa yhteisesti.

Lähipäivänä teemme empaattisen kuuntelun ja vuorovaikutuksen harjoituksia, roolipelejä ja erilaisia toiminnallisia harjoituksia. Mukana on aina myös vuorovaikutteisia teoriaosuuksia. Kunkin päivän uudet aiheet näet lähipäivien kuvauksista. Aiemmin opittuja aiheita syvennetään ja kerrataan tarvittaessa.

Koulutuksen päätteeksi jokainen opiskelija tekee oman oppimistyön. Siinä kukin soveltaa NVC-taitoja omassa elämässään valitsemallaan tavalla.

Koulutuspäivien aikana syvennytään mainittuihin teemoihin myös erilaisten harjoitusten ja keskustelujen avulla. Lisäksi koulutuspäivinä käsitellään lähipäivien välillä tehtäviä empatiaharjoituksia ja muita välitehtäviä. Välitehtävät sisältävät myös oppimispäiväkirjan kirjoittamista ja muuta omien taitojen arviointia. Empatiaharjoituksia tehdään oman empatiaparin ja -perheen kanssa viikottain.

Tutustu lähipäivien tarkempiin sisältöihin täällä.


Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:

Hanna Savanna, +358 (0) 45 679 7270
etunimi.sukunimi(at)savannaconnexions.fi

Hinta

3150 € sisältäen kouluttajan jakaman materiaalin, laskutetaan kuudessa erässä

Materiaalipaketti (Tunne- ja tarvekortit sekä kirjat Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus, Sovittelun taito ja Tarvelähtöisiä kohtaamisia -kirjanen; yht. n. 100 €) ei sisälly koulutuksen hintaan

Ilmoittaudu

17.4.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Mitä on NVC?

Nonviolent Communication eli NVC on amerikkalaisen psykologian tohtori Marshall B. Rosenbergin (1934–2015) kehittämä vuorovaikutusprosessi. Se perustuu humanistiseen psykologiaan, jonka muita tunnettuja edustajia ovat Abraham Maslow ja Carl Rogers. NVC on käytössä yli 60 maassa. Kattojärjestönä toimii Rosenbergin perustama The Center for Nonviolent Communication (CNVC), joka sertifioi kansainväliset kouluttajat.

NVC-filosofia perustuu siihen, että halu ja kyky empatiaan ja myötäelämiseen on ihmisille luontainen. Kaikki, mitä tarvitsemme, on siis oikeastaan jo olemassa meissä – meidän ei tarvitse opetella mitään kikkoja tai temppuja. Pohjimmiltaan NVC:n opiskelu on tilaisuus harjoitella sellaista asennetta, ajattelua ja puhetta, jolla rakennamme uudelleen yhteyden omaan myötätuntoiseen ytimeemme ja opimme antamaan empatiaa sekä itsellemme että muille.

NVC-filosofian perusteet

 • Kaikilla ihmisillä on samat yleisinhimilliset tarpeet.
 • Kaikki, mitä ihminen tekee, on yritys tyydyttää jotain tarvetta.
 • Tunteet kertovat, milloin jokin tarve on tyydyttynyt tai jäänyt tyydyttymättä.
 • Jokainen voi ottaa vastuuta tarpeistaan ja pyytää, mitä tarvitsee.

Lue lisää täältä.