Ranskan alkeiskurssi I, 5 op (OY) - ay904016Y

Verkossa

Aika

Kesä 2023

Paikka

Ilmoitetaan myöhemmin

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

Tarkentuu myöhemmin

Hinta

160 €

Lisätiedot

Merja Kuure, koulutussuunnittelija
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

Kesä 2023
Etäopetuksena Zoomissa.

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija
- osaa kertoa itsestään ja viestiä yksinkertaisesti jokapäiväisissä tilanteissa
- osaa tehdä yksinkertaisia kysymyksiä ja antaa lyhyitä vastauksia
- osaa tervehtiä ja käyttää yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja
- osaa pyytää toistamaan ja hidastamaan puhetta
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta jokapäiväisistä asioista tutuissa ja ennakoitavissa arkitilanteissa
- osaa ääntää ymmärrettävästi.

Sisältö

Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset ranskan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. itsestä kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, päivän suunnitelmista keskusteleminen, ehdottaminen, suostuminen ja kieltäytyminen. Rakenteista tulevat esiin mm. tavallisimmat preesensin ja lähifutuurin verbimuodot, substantiivin suku ja luku, epämäärainen ja määräinen artikkeli, kielteiset ja myönteiset lauseet, kysymyslauseet.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Edeltävät opinnot

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole lukeneet aikaisemmin ranskaa.

Suoritustapa

Opetus 52 t ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti.

Kirjallisuus

C'est Parfait 1, tekijät: Enguerrand Lanoire, Olli-Pekka Lindgren, Tiina Martikainen

Arviointi

Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5. Halutessaan opiskelija voi saada opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".

Tentti

Tentti pidetään viimeisellä opetuskerralla.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot on kirjattu HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

Tarkentuu myöhemmin

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.