Ranskan alkeiskurssi II, 5 op (OY) - ay904017Y

Aika ja paikka

Kevät 2021, aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa seuraavat asiat:
-Opiskelija osaa kertoa omasta elinympäristöstä tarkemmin.
-Opiskelija osaa kertoa menneistä tapahtumista.
-Opiskelija osaa toimia jokapäiväisissä asiointitilanteissa ja keskustella lyhyesti.
-Opiskelija ymmärtää yksittäisiä kohtia normaalitempoisesta puheesta, kun aihe on tuttu.
-Opiskelija tuntee perusasioita ranskankielisistä maista ja osaa sopia arkisista asioista.

Sisältö

Aihepiirejä ovat esim. tien neuvominen, asuminen, ruokaostoksilla käyminen, päivän suunnitelmista keskusteleminen, päivän tapahtumien kuvaileminen (myös menneessä ajassa). Rakenteista tulevat esille mm. adjektiiviset demonstratiivi- ja possessiivipronominit, partitiivi, refleksiiviverbit, -er, -ir, -re -verbit sekä tavallisimmat epäsäännölliset verbit (preesens, perfekti).

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1 / A2

Suoritustapa

Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen opetukseen 52 t (läsnäolo vähintään 80 %) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen) sekä tentti.

Arviointi

1 - 5 /hylätty

Edeltävät opinnot

Ranskan alkeiskurssi I (Débutants 1, AY904016) tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 1 vuosi koulussa).

Tentti

Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan myöhemmin

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa kurssin opetuksen ja kuulustelujen ajan.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avataan tietojen tarkennuttua.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207