Ranskan alkeiskurssi II, 5 op (OY) - ay904017Y

Aika ja paikka

Ke 19.1.-20.4.22 (ei vk 10) klo 16.30-19.45 (52 t)

Oulu, ilmoitetaan tarkemmin kurssikutsussa

Kouluttaja

FM Noora Sarjanoja

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa seuraavat asiat:
- opiskelija osaa kertoa omasta elinympäristöstä tarkemmin
- opiskelija osaa kertoa menneistä tapahtumista
- opiskelija osaa toimia jokapäiväisissä asiointitilanteissa ja keskustella lyhyesti
- opiskelija ymmärtää yksittäisiä kohtia normaalitempoisesta puheesta, kun aihe on tuttu
- opiskelija tuntee perusasioita ranskankielisistä maista ja osaa sopia arkisista asioista.

Sisältö

Aihepiirejä ovat esim. tien neuvominen, asuminen, ruokaostoksilla käyminen, päivän suunnitelmista keskusteleminen, päivän tapahtumien kuvaileminen (myös menneessä ajassa). Rakenteista tulevat esille mm. adjektiiviset demonstratiivi- ja possessiivipronominit, partitiivi, refleksiiviverbit, -er, -ir, -re -verbit sekä tavallisimmat epäsäännölliset verbit (preesens, perfekti).

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1 / A2

Suoritustapa

Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen opetukseen 52 t (läsnäolo vähintään 80 %) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen) sekä tentti.

Arviointi

1 - 5 / hylätty

Edeltävät opinnot

Hyvin suoritettu ranskan alkeiskurssi I tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 1 vuosi koulussa)

Tentti

Ti 3.5.22 klo 17.00-20.00
1. uusinta ti 24.5.22  klo 17.00-20.00
2. uusinta ti 14.6.22 klo 17.00-20.00

Kirjallisuus

Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) "Edito 1, niv. A1", Éditions Didier (Unités 5, 6, 7, 8)

Huomioitavaa

Opintojen tiedot ovat alustavia. Opintovaatimuksiin saattaa tulla muutoksia.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat kirjatut HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 9.1.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru