Ranskan kieli haltuun (verkkokurssi)

Aika ja paikka

Tiistaisin 21.9.–23.11.2021 klo 18.00–19.30 (20 t) verkossa (online)

Kohderyhmä

Ranskan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet, jotka ovat opiskelleet ranskaa noin kaksi vuotta (taitotaso A2)

Kouluttaja

Christelle Mas
Christelle on ranskalainen kuvataiteilija ja tuntiopettaja, jolla on suomen kielen alempi korkeakoulututkinto ja joka oli vaihto-opiskelijana Helsingin yliopistossa. Lisäksi hänellä on kuvataiteen maisterin sekä taiteen filosofian tutkinnot Sorbonnin yliopistosta Pariisista.

Sisältö

Kurssilla harjaannutetaan syntyperäisen ranskankielisen opettajan johdolla ranskan suullista taitoa sekä lisäksi kehitetään tarvittaessa kirjallista ilmaisua. Myös ranskan kieliopin perusteita (mm. verbit, adjektiivit, aikamuodot jne.) kerrataan erityyppisten ilmaisu- ja kielioppitehtävien avulla. Samoin tutustutaan Ranskan arkielämän kulttuuriin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Hinta

120 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

1.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru