Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja 30 op

22.03.2021-14.10.2022 Oulu

Tule mukaan innostavaan ja inspiroivaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen, jonka pääopettajana toimii kokenut kouluttajapsykoterapeutti, terveystieteiden maisteri Sarianna Virpikari!

Coaching on loistava tapa tukea omaa kehittymistä sekä ammattilaisena että yksilönä. Se on luottamuksellinen, tavoitteellinen muutosprosessi, joka luo uusia näkökulmia, motivaatiota ja onnistumisia. Ratkaisukeskeinen viitekehys taas on paljon enemmän kuin kasa kysymyksiä tai tukku harjoituksia: se on vallankumouksellinen, psykologinen lähestymistapa ja kokonaisvaltainen elämänasenne, joka auttaa niin ihmistä, ryhmää kuin organisaatiota onnistumaan jatkuvan muutoksen keskellä.

Tässä koulutuksessa paitsi käyt läpi oman coaching-prosessisi, saat työkalut toimia ratkaisukeskeisenä coachina ja valmentajana yksilöille ja ryhmille!

Aika ja paikka

22.3.2021–14.10.2022 Oulu (yht. 20 lähipäivää)

Koulutus aloitetaan koronatilanteen vuoksi etäopetuksena.

Kohderyhmä

Koulutus sopii esimiehille, asiantuntijoille, asiakkaiden ja henkilöstön kanssa työskenteleville sekä kaikille, joilla on tarve kehittää työssään valmentavaa työotetta. Koulutuksessa opit hyödyllisia taitoja, olit sitten työntekijä tai yrittäjä – tai kenties haaveissasi on esimerkiksi uravalmentajan tai työyhteisökehittäjän ammatti. Saatat myös olla tuore esimies – tai tunnet urautuneesi vanhoihin ratoihin, ja kaipaat uutta inspiraatiota.

Kouluttajat kertovat koulutuksesta, katso lyhytvideo

Kouluttaja

Terveystieteiden maisteri Sarianna Virpikari on ihmismielen ja hyvinvointijohtamisen asiantuntija. Hän on koulutukseltaan ratkaisukeskeinen vaativan erityistason psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja ja ammatillinen opettaja. Hän on kouluttanut yli 20 vuotden ajan ratkaisukeskeisiä lyhyt- ja psykoterapeutteja, työnohjaajia ja opettajia sekä eri alojen asiantuntijoita ja johtajia. 

Filosofian maisteri Heli Koppelo on ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry ja sertifioitu coach SCY, Mindfulness Trainer CFM ja CBMT, NLP Master ja viestinnän asiantuntija. Helillä on yli kymmenen vuoden kokemus esimiestyöstä ja johtamisesta kansainvälisessä konsernissa sekä valmentamisesta ja mielen harjoittamisesta.

Tavoitteet

Ratkaisukeskeinen Coach -koulutus on ammatillinen täydennyskoulutus, joka perustuu tutkittuun tietoon ihmismielen toiminnasta ja rakentavasta vuorovaikutuksesta, ja sen yksi suuri anti on moniammatilliset verkostot muiden opiskelijoiden kanssa.

Koulutuksessa saat lisää osaamista ja ymmärrystä hallitaksesi työelämän kiirettä, kaoottisuutta ja jatkuvaa muutosta. Kasvat ja kehittyt omat vahvuutesi voimavaroiksesi valjastaneeksi coaching-ammattilaiseksi, joka voi auttaa koko työyhteisöä ja lähipiiriä kohti tasapainoisempaa, kukoistavampaa työ- ja yksityiselämää.

Ratkaisukeskeisenä coachina ja valmentajana sinulla on paitsi enemmän ymmärrystä itseäsi kohtaan, myös keinoja johtaa itseäsi, kohdata haastavia vuorovaikutustilanteita ja valmentaa muita muutoksessa kohti tavoitteitaan.

Coaching-prosessin keskiössä ovat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja henkilökohtaiseen muutokseen tai kasvuun liittyvät seikat. Coachina olet tuon prosessin asiantuntija. Koulutuksessa korostuu korkea eettisyys, arvot ja oman ammatillisen roolin kasvu ja kehitys.

Koulutuksessa opit ymmärtämään myös työelämän ilmiöitä, kuten tehokkaan tiimityön edellytyksiä ja erilaisia organisaatiokulttuureja. Ratkaisukeskeinen coaching ja valmennus parantaa työtyytyväisyyttä, lisää tuottavuutta ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Ratkaisukeskeisenä coachina voit tarjota palvelujasi esimerkiksi johtajille ja esimiehille, asiantuntijoille, tiimeille ja kaikille tukea ja muutosta kaipaaville ammattilaisille ja työyhteisöille.

Vahvassa roolissa on myös oma prosessisi. Opit tuntemaan omat vahvuutesi ja tapasi toimia, jolloin pystyt muokkaamaan arjestasi enemmän itsesi näköisen. Suhteesi vaikeisiin tilanteisiin kehittyy ja saat uusia ajatuksia ja näkökulmia, uskoa, oivalluksia ja motivaatiota!

Sisältö

Koulutus rakentuu lähipäivistä (20 pv) sekä itsenäisestä opiskelusta. Noin 1,5 vuotta kestävä koulutus mahdollistaa ratkaisukeskeisen prosessin syvemmän ymmärryksen ja työelämätaitojen laajemman haltuun ottamisen. Opit coachaamaan ihmisiä ja ryhmiä monipuolisesti erilaisissa työelämän tilanteissa, kuten muutoksen keskellä tai ristiriitatilanteissa. Koulutuksen aikana käyt läpi myös oman coaching-prosessin, joka auttaa sinua kirkastamaan tavoitteesi ja saavuttamaan toivomasi tulevaisuus.

Koulutuksen osa-alueet:

 • 20 lähiopetuspäivää
 • Opiskelijan vertaisryhmätyöskentelyä
 • Asiakastyöskentelyä (yksilö- ja ryhmäcoaching)
 • Opinnäyte- / kehittämistyö
 • Itsenäistä opiskelua (kirjallisuuteen tutustuminen, oppimispäiväkirja, HEKS)
 • Koulutustyönohjausta
 • Oma coaching-prosessi

Koulutuksen sisältöjä:

 • Ratkaisukeskeisyyden teoria, historia ja tutkimus
 • Ratkaisukeskeinen ihmiskäsitys
 • Coaching- ja valmennusprosessi
 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
 • Työyhteisö- ja tiimityötaidot
 • Työhyvinvoinnin ulottuvuudet
 • Itsensä johtaminen
 • Etiikka ja arvot
 • Valmentava esimiestyö
 • Tunnetaidot, itsetuntemus
 • Ajattelutaidot ja mentalisaatio
 • Mielen harjoittaminen, tietoisuustaidot ja kehon viisaus osana ratkaisukeskeistä työotetta
 • Positiivinen psykologia
 • Dialogisuus
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Markkinointi, myynti, viestintä ja esiintyminen
 • Ratkaisukeskeisen coachingin sovellukset, mm. business- ja uracoaching

Aikataulu:

Ma–ti 22.–23.3.2021 klo 9.00–16.00
Pe 23.4.2021 klo 9.00–16.00
To–pe 20.–21.5.2021 klo 9.00–16.00
Ma 30.8.2021 klo 9.00–16.00
To–pe 30.9.–1.10.2021 klo 9.00–16.00
To 4.11.2021 klo 9.00–16.00
To 2.12.2021 klo 9.00–16.00
To–pe 3.–4.2.2022 klo 9.00–16.00
Pe 18.3.2022 klo 9.00–16.00
To–pe 21.–22.4.2022 klo 9.00–16.00
Ti 17.5.2022 klo 9.00–16.00
Pe 19.8.2022 klo 9.00–16.00
Pe 16.9.2022 klo 9.00–16.00
To–pe 13.–14.10.2022 klo 9.00–16.00

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Haasta itsesi kasvamaan ja kehittymään ratkaisukeskeisen coachingin ammattilaiseksi!

Hinta

3200 € sisältäen luentomateriaalit; laskutetaan kymmenessä erässä

Ilmoittaudu

1.3.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (PL 2437, 90014 Oulun yliopisto tai sähköpostitse eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi)

Kerro hakemuksessasi

 • omat yhteystietosi, koulutustaustasi, työkokemuksesi ja mahdollinen nykyinen työyhteisösi;
 • miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (1.3.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Mikä ratkes?

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneisuus on myönteinen, maalaisjärkinen ajattelu- ja suhtautumistapa, joka soveltuu monenlaisille kentille. Ratkesista saa välineitä paitsi työhönsä niin myös oman elämän kysymyksiin. Työpaikoilla ajattelua voi hyödyntää johtamisessa, kehitystyössä, työnohjauksessa ja erilaisessa asiakastyössä. Ratkes on todettu toimivaksi esimerkiksi koulumaailmassa, terveydenhuollossa, sosiaalityössä ja psykoterapiassa.

Ratkes-katse suuntaa tulevaan. Ollaan mahdollisuuksien äärellä: aina on mahdollisuus johonkin hyvällä tavalla uuteen. Uskoa, toivoa ja unelmia vaalitaan – ongelmankin takana on unelma, joka ei ole vielä toteutunut. Tasapainoa haetaan toiveiden ja realismin välillä. Lähestymistavassa on keskeisenä inhimillisyys, leikillisyys, lämpö, luovuus, huumori, tasa-arvoisuus, armollisuus ja joustavuus.

Työskentelytapaan kuuluu tietoisuus tavoitteista. Tyypillisesti asetetaan selkeät päämäärät, joita kohti hahmotellaan pieniä, helposti toteutettavia askeleita. Tavoitteita kohti ponnistelu voi olla välillä työlästä, ja saavutettua edistystä haluttuun suuntaan tehdään näkyväksi. Joihinkin prosesseihin tiukat tavoitteet eivät istu, ja silloin on tärkeää tarkistaa, että se mitä yhteisellä ajalla tehdään, on koko ajan asiakkaalle hyödyllistä.

Ratkaisukeskeiset ideat ovat helposti omaksuttavissa, koska takana ei ole monimutkaista teoreettista rakennelmaa ja käsitejärjestelmää. Ratkes-asiantuntemus on taitoa yhteistyösuhteen luomisessa, prosessien ohjaamisessa ja niihin sopivissa menettelytavoissa. Asiakassuhteissa olennaista on arvostava kohtaaminen ja asiakkaan voimavaraistaminen ja valtaistaminen.

Ratkes-perusfilosofiana on:

• Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki.
• Tee lisää sitä, mikä toimii.
• Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Ratkes-otteen soveltaminen tuo kepeyttä työntekijän työskentelyyn ja vahvistaa työniloa. Ajatuksena on, että tuetaan vain sen verran, että asiakas pärjää hyvin omillaan eteenpäin. Tämä mahdollisimman vähäisen puuttumisen idea voimauttaa asiakkaita ottamaan vastuuta asioistaan ja uskomaan itseensä vastapainona riippuvuudelle asiantuntija-avusta. Tämänkin takia ratkes-työskentely on kustannustehokasta.

Lue lisää: http://www.ratkes.fi/