Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja -koulutus 30 op

Haluatko lisää työkaluja hallitaksesi työelämän kiirettä, kaoottisuutta ja jatkuvaa muutosta? Tahdotko kasvaa ja kehittyä omat vahvuutesi tiedostavaksi ammattilaiseksi, joka tuntee mielensä, tunteensa ja toimintatapansa, ja osaa auttaa myös muita kohti tasapainoisempaa, paremmin voivaa työelämää?

Tule mukaan täydennyskoulutukseen, joka on tarkoitettu ratkaisukeskeistä työotetta työssään tarvitseville, eri alojen ammattilaisille. Koulutuksen keskiössä ovat rakentavan vuorovaikutuksen periaatteet sekä dialoginen ja voimavarakeskeinen työskentely.

Aika ja paikka

8.10.2020–4.2.2022 Oulu (yht. 20 lähipäivää)

Kohderyhmä

Koulutus sopii esimiehille, asiantuntijoille, asiakkaiden ja henkilöstön kanssa työskenteleville sekä kaikille, joilla on tarve kehittää työssään ratkaisukeskeistä, valmentavaa työotetta ja jotka ovat kiinnostuneet omasta ammatillisesta kasvustaan ja kehityksestään.

Kouluttaja

Vaativan erityistason psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, ammatillinen opettaja, TtK Sarianna Virpikari 

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja valmentaja (STOry), Life Coach LCF, Mindfulness-ohjaaja CFM ja CBMT, NLP Master, viestinnän asiantuntija, FM Heli Koppelo

Tavoitteet

Ratkaisukeskeisenä coachina ja valmentajana sinulla on työkalupakissasi paitsi enemmän ymmärrystä itseäsi kohtaan, myös keinoja johtaa itseäsi, kohdata haastavia vuorovaikutustilanteita ja valmentaa muita ihmisiä muutoksessa kohti tavoitteitaan.

Koulutuksessa opit hyödyllisia taitoja, olit sitten työntekijä tai yrittäjä – tai kenties haaveissasi on esimerkiksi uravalmentajan ammatti. Saatat myös olla tuore esimies – tai tunnet urautuneesi vanhoihin ratoihin, ja kaipaat uutta osaamista. Ratkaisukeskeinen Coach –koulutus on ammatillinen täydennyskoulutus, joka täydentää osaamistasi, työskentelit missä roolissa tai millä toimialalla tahansa. Koulutus perustuu tutkittuun tietoon ihmismielen toiminnasta ja rakentavasta vuorovaikutuksesta, ja sen yksi suuri anti on moniammatilliset verkostot muiden opiskelijoiden kanssa.

Sisältö

Koulutus rakentuu lähipäivistä (20 pv) sekä itsenäisestä opiskelusta. Reilun vuoden kestävä koulutus mahdollistaa ratkaisukeskeisen prosessin syvemmän ymmärryksen ja työelämätaitojen laajemman haltuun ottamisen. Opit coachaamaan ihmisiä monipuolisesti erilaisissa työelämän tilanteissa, kuten muutoksen keskellä. Koulutuksen aikana käyt läpi myös oman coaching-prosessin.

Koulutuksen osa-alueet:

 • 20 lähiopetuspäivää
 • Opiskelijan vertaisryhmätyöskentelyä
 • Asiakastyöskentelyä (yksilö- ja ryhmäcoaching)
 • Opinnäyte- / kehittämistyö
 • Itsenäistä opiskelua (kirjallisuuteen tutustuminen, oppimispäiväkirja, HEKS)
 • Koulutustyönohjausta
 • Oma coaching-prosessi

Koulutuksen sisältöjä:

 • Ratkaisukeskeisyyden teoria, historia ja tutkimus
 • Ratkaisukeskeinen ihmiskäsitys
 • Coaching- ja valmennusprosessi
 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
 • Työyhteisö- ja tiimityötaidot
 • Työhyvinvoinnin ulottuvuudet
 • Itsensä johtaminen
 • Etiikka ja arvot
 • Valmentava esimiestyö
 • Tunnetaidot, itsetuntemus
 • Ajattelutaidot ja mentalisaatio
 • Mielen harjoittaminen, tietoisuustaidot ja kehon viisaus osana ratkaisukeskeistä työotetta
 • Positiivinen psykologia
 • Dialogisuus
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Markkinointi, myynti, viestintä ja esiintyminen
 • Ratkaisukeskeisen coachingin sovellukset, mm. business- ja uracoaching

Aikataulu:

To–pe 8.–9.10.2020 klo 9.00–16.00
To–pe 12.–13.11.2020 klo 9.00–16.00
Pe 11.12.2020 klo 9.00–16.00
To–pe 14.–15.1.2021 klo 9.00–16.00
Pe 12.2.2021 klo 9.00–16.00
To–pe 18.–19.3.2021 klo 9.00–16.00
Pe 23.4.2021 klo 9.00–16.00
To–pe 20.–21.5.2021 klo 9.00–16.00
Ma 30.8.2021 klo 9.00–16.00
To–pe 30.9.–1.10.2021 klo 9.00–16.00
To 4.11.2021 klo 9.00–16.00
To 2.12.2021 klo 9.00–16.00
To–pe 3.–4.2.2022 klo 9.00–16.00

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Haasta itsesi kasvamaan ja kehittymään ratkaisukeskeisen coachingin ammattilaiseksi!

Hinta

3200 € sisältäen luentomateriaalit; laskutetaan kymmenessä erässä

Ilmoittautuminen

21.9.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (PL 2437, 90014 Oulun yliopisto tai sähköpostitse eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi)

Kerro hakemuksessasi

 • omat yhteystietosi, koulutustaustasi, työkokemuksesi ja mahdollinen nykyinen työyhteisösi;
 • miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Mikä ratkes?

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneisuus on myönteinen, maalaisjärkinen ajattelu- ja suhtautumistapa, joka soveltuu monenlaisille kentille. Ratkesista saa välineitä paitsi työhönsä niin myös oman elämän kysymyksiin. Työpaikoilla ajattelua voi hyödyntää johtamisessa, kehitystyössä, työnohjauksessa ja erilaisessa asiakastyössä. Ratkes on todettu toimivaksi esimerkiksi koulumaailmassa, terveydenhuollossa, sosiaalityössä ja psykoterapiassa.

Ratkes-katse suuntaa tulevaan. Ollaan mahdollisuuksien äärellä: aina on mahdollisuus johonkin hyvällä tavalla uuteen. Uskoa, toivoa ja unelmia vaalitaan – ongelmankin takana on unelma, joka ei ole vielä toteutunut. Tasapainoa haetaan toiveiden ja realismin välillä. Lähestymistavassa on keskeisenä inhimillisyys, leikillisyys, lämpö, luovuus, huumori, tasa-arvoisuus, armollisuus ja joustavuus.

Työskentelytapaan kuuluu tietoisuus tavoitteista. Tyypillisesti asetetaan selkeät päämäärät, joita kohti hahmotellaan pieniä, helposti toteutettavia askeleita. Tavoitteita kohti ponnistelu voi olla välillä työlästä, ja saavutettua edistystä haluttuun suuntaan tehdään näkyväksi. Joihinkin prosesseihin tiukat tavoitteet eivät istu, ja silloin on tärkeää tarkistaa, että se mitä yhteisellä ajalla tehdään, on koko ajan asiakkaalle hyödyllistä.

Ratkaisukeskeiset ideat ovat helposti omaksuttavissa, koska takana ei ole monimutkaista teoreettista rakennelmaa ja käsitejärjestelmää. Ratkes-asiantuntemus on taitoa yhteistyösuhteen luomisessa, prosessien ohjaamisessa ja niihin sopivissa menettelytavoissa. Asiakassuhteissa olennaista on arvostava kohtaaminen ja asiakkaan voimavaraistaminen ja valtaistaminen.

Ratkes-perusfilosofiana on:

• Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki.
• Tee lisää sitä, mikä toimii.
• Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Ratkes-otteen soveltaminen tuo kepeyttä työntekijän työskentelyyn ja vahvistaa työniloa. Ajatuksena on, että tuetaan vain sen verran, että asiakas pärjää hyvin omillaan eteenpäin. Tämä mahdollisimman vähäisen puuttumisen idea voimauttaa asiakkaita ottamaan vastuuta asioistaan ja uskomaan itseensä vastapainona riippuvuudelle asiantuntija-avusta. Tämänkin takia ratkes-työskentely on kustannustehokasta.

Lue lisää: http://www.ratkes.fi/