Ravitsemusfysiologia 4 op (UEF) - ay4460201

Aika ja paikka

Verkkokurssina ajalla 6.4.-8.6.2020

Kouluttaja

Dos. Jaakko Mursu

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä energiaravintoaineiden ja olennaisimpien suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden vaikutukset elimistössä. Hän osaa kuvata pääpiirteissään energiaravintoaineiden ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatuksen, aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätelyn.

Sisältö

Energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatus, aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä. Ruoansulatuksen, ravintoaineiden aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätely.

Suoritustapa

Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Arviointi: 0-5

Oppimateriaali

Verkossa ilmoitettu materiaali sekä soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.

Hinta

Oulu: 106 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 74 €)
Kuusamo: 106 €
Pyhäjärvi: 106 €