Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op (UEF) - ay7021704

Aika ja paikka

Luennot on välitetty opiskelijoille tallenteena.
Pienryhmätyöskentely on siirtynyt verkkotyöskentelyksi.

Kouluttaja

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Laura Heikkilä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erityisruokavalioiden merkityksen terveyden ylläpitämisessä ja kansansairauksien hoidossa.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi yleisimmät ruokavaliot kuten sydänystävällinen ruokavalio, kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito, diabeetikon ja gluteeniton ruokavalio, sekä kasvisruokavalion koostaminen.

Suoritustapa

Luennot 4 t, pienryhmätyöskentely 8 t ja oppimistehtävät.
Arviointi 0-5

Oppimateriaali

Verkossa ilmoitettu materiaali

Hinta

Oulu: 138 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 97 €)
Kuusamo: 138 €
Pyhäjärvi: 138 €