Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op (UEF) - ay4460807

Aika ja paikka

Verkkokurssina ajalla 24.2.-6.4.2020 TAI syksy 2020 (ajankohta tarkentuu myöhemmin)

Kouluttaja

Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja verrata sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja tiedon tuottajia tieteellisesti tuotettuun tietoon.

Sisältö

Suomenkielisiin ravitsemus- ja terveystietoa jakaviin blogeihin ja nettisovelluksiin tutustuminen. Sosiaalisessa mediassa olevan tiedon kriittinen arviointi.

Suoritustapa

Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Arviointi: 0-5

Oppimateriaali

Verkossa ilmoitettu materiaali

Hinta

Oulu: 83 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 58 €)
Kuusamo: 83 €
Pyhäjärvi: 83 €