Ravitsemustiede 26 op (UEF)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021

Opinnot toteutetaan etä- ja verkko-opetuksena Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen ja Ylivieskan toimipaikoissa. Opinnot voi suorittaa omalta kotikoneelta käsin.

Kohderyhmä

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Sisältö

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemukseen ja liikuntaan, sosiaalisessa mediassa olevaan ravitsemus- ja terveystietoon ja sen arviointiin sekä ravitsemusfysiologiaan.

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

AY4460731 Ravitsemustieteen perusteet 4 op
AY4460120 Elintarvikkeet ruokavaliossa 4 op
AY4460732 Ravitsemus ja ruokavaliot 4 op
AY4460733 Ravitsemus ja liikunta 4 op
AY4460734 Ravitsemusfysiologia 3 op
AY4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisesta mediasta 3 op
AY4460735 Ravintolisät 4 op

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
Oulu:
500 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 375 €)
Kuusamo: 500 € (hinta kuusamolaisille 375 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua kyseisissä avoimissa yliopisto-opinnoissa 125 €:lla)
Pyhäjärvi: 500 €
Raahe: 500 €
Ylivieska: 500 €

Opinnot laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella.

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

11.9.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Opinnot Oulussa ja Raahessa:
koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija
Hanne Palosaari,
hanne.palosaari@kuusamo.fi,
0400 175 657

Opinnot Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa:
koulutuspäällikkö
Minna Saharinen,
minna.saharinen@pyhajarvi.fi,
040 775 6931