Reilu esimies – Miten päätöksentekokykyinen ja rehti esimies johtaa työyhteisön arkea 2 op (verkkokoulutus)

Kiinnostaako sinua johtamisvalmennus, joka on luotu juuri sinun tarpeisiisi?

Aika ja paikka

7.10.2021–17.2.2022

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena verkko-oppimisympäristöissä.

Tutustu kouluttajan videoon Kun joku pyytää ottamaan puheeksi (kesto noin 8 min.).

Kohderyhmä

Valmennus on suunnattu esimiehille, projektipäälliköille ja muille vastuutehtävissä toimiville henkilöille.

Kouluttaja

FK, työyhteisövalmentaja ja -kouluttaja, coach, työnohjaaja, kirjailija Pirkko Heiske

Tavoitteet

Valmennuksen aluksi kartoitetaan osallistujien tilanteita työryhmän johtamiseen liittyen. Valmennuksessa yritetään tukea nimenomaan jokaista yksittäistä valmennukseen osallistuvaa esimiestä hänelle sopivalla tavalla - valmennuksen, työohjauksen, keskinäisen tukiverkoston ja sparrauksen keinoin.

 • Onko esimies kohtuuttomassa tilanteessa organisaation vaatimusten ja työntekijöiden odotusten välillä?
 • Torjuuko työryhmä johtajuuden?
 • Onko päätösten tekeminen vaikeaa työelämän ristiriitaisissa tilanteissa?
 • Onko asiakkaiden vaativuus ajanut lähityöntekijät nurkkaan, työntekijät riitautuneet keskenään tai työntekijän ammattirooli lipsunut?

Valmennus sisältää verkkoluentoja ja webinaareja. Webinaareihin on suositeltavaa osallistua omalta koneelta. Näiden rinnalla käsitellään käytännön johtamistilanteita. Kouluttajalla on käytössään kokonainen joukko kertomuksia hankalista johtamistilanteista, ja koulutuksessa läpikäydään näitä tilanteita ratkaisuvaihtoehtoineen. Sinulla on mahdollisuus kertoa luottamuksellisesti oma johtamistilanteesi ja yhteisöösi liittyviä tilanteita, ja saada näihin henkilökohtainen vastaus.

Luentoihin ja webinaareihin liittyy selkeä kirjallinen materiaali. Kokonaisuuteen sisältyy ennakkotehtäviä ja ennakkovideoita sekä välitehtävinä itsearviointilomakkeita, vaikeiden johtamistilanteiden kuvaamista, valmistautumista puheeksi ottoon ja harjoituksia uusien toimintatapojen viemiseksi käytäntöön. Vertaissparraajat ja keskustelufoorumi tukevat työskentelyä.

Tarkoitus on etsiä esimiehille heidän tilanteitaan aidosti auttavia ratkaisuja, ja kehitämme siksi työmenetelmää, joka yhdistää johtamista koskevan tiedon arkisten johtamistilanteiden ratkomiseen.

Osallistujat voivat kommentoida valmennusta ja saamiaan ratkaisuja pitkin matkaa. Kokemus valmennuksesta ”oppivana prosessina” on tarkoitettu myös osallistujille tueksi / malliksi omalle johtamiselle oppimisprosessina.

Sisältö

To 7.10.2021 klo 9.00–15.00 webinaari Reilu esimies

Webinaarin tavoitteena on tukea johtajuutta jäsentämällä esimiehen keskeiset psykologiset tehtävät ryhmän aikuisuudesta vastaavana henkilönä. Webinaarissa painotetaan ennakkokyselyssä esiin tulleita aiheita ja käydään läpi esimerkkitilanteita.

 • Esimiehen täytyy johtaa
  • Esimiehen psykologiset tehtävät: todellisuudentajun, työkeskeisyyden, aikuisuutta vastaavien toimintatapojen ylläpitäminen ryhmässä
  • Miksi johtaminen voi olla esimiehelle vaikeata?  Esimiehen psykologiset sudenkuopat
 • Erilaiset ryhmät, erilaiset ihmiset ja johtajuus
  • Ryhmän kehitysasteet: työryhmä, tiimi, huipputiimi, näennäistiimi
  • Ihmisten ja ryhmien erilaisuus: minkälaista johtajaa kukin tarvitsee?
  • Minkälainen erilaisuus on hyvää, mikä siedettävää ja mitä ei pidä kestää?  Asiallinen/epäasiallinen työpaikkakäytös
  • Onko oikeudenmukaista johtaa eri ihmisiä eri tavoin?  Mikä on oikeudenmukaista?
 • Esimiehen rooli vaikeissa tilanteissa
  • Vaikeissa tilanteissa tehtyjen ratkaisujen psykologinen viesti työyhteisölle
  • Hankalissa tilanteissa tehdään virheitäkin; miten suhtautua omiin virheisiin?
 • Kiukku ja masennus työyhteisössä
  • Mitä aggressio oikein on? Aggression ilmenemismuodot ja sen takana olevat tunteet
  • Miten kohdata parhaiten vihainen ihminen?
  • Miten suhtautua työntekijän tai työryhmän apeuteen ja vetämättömyyteen?
 • Rajattomuus/heikkorajaisuus työyhteisössä
  • heikkorajaisen/rajattoman käytöstavat
  • mitä rajattomuus oikein on, miksi heikkorajainen käytös on yleistynyt?
  • miten toimia, kun työyhteisössä on heikkorajainen/rajaton henkilö?

To 11.11.2021 klo 9.00–14.00 Puheeksiotto-webinaari

 1. Hankalat asiat puheeksi -webinaari (1 t)
  • mistä kannattaa sanoa, mistä ei?
  • valmistautuminen puheeksi ottoon: asennoituminen, aloituslauseet, esimerkkitilanteet, reaktion ennakointi, tuen tarjoaminen
  • toteutus: hyvä kuuntelu, hyväntahtoinen mutta tosiasiat toteava tulkinta, päätöksenteko, seuranta
  • esimerkkejä ja mahdollisuus ajankohtaisten tilanteiden käsittelyyn
 2. Webinaarin toinen osa on osallistujien lähettämien puheeksiottotilanteiden erittelyä

To 13.1.2022 klo 9.00–13.00 Johtamisen vaikeat vuorovaikutustilanteet: webinaari

 • ennakkokyselyn vastausten pohjalta webinaari, jossa kouluttaja analysoi vaikeat johtamistilanteet
 • suunnitellaan kuhunkin ongelmatilanteeseen sopiva toimintatapa; harjoituksia uuden käytännön jalkauttamiseen

To 17.2.2022 klo 9.00–12.00 Päätöswebinaari

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

650 € sisältäen sähköisen materiaalin

Osallistujat saavat käyttöönsä e-kirjat "PITÄISKÖ TÄSSÄ VIELÄ HYMYILLÄKIN? 28 hankalaa asiakastilannetta ja niiden ratkaisut" sekä "JOHTAMISEN LUMO, 33 hankalaa johtamistilannetta ja niiden ratkaisut".

Ilmoittautuminen

20.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Pirkko Heiske

Pirkko Heiske on työskennellyt sosiaali- ja terveystoimen johtamiskoulutuksen parissa parikymmentä vuotta Suomen Lääkäriliitosta sairaanhoitopiirien johtamiskoulutukseen ja viime vuosina toteutettuihin Reilu ja rohkea esimies -koulutuksiin.  Hän on kouluttanut ja konsultoinut satoja työyhteisöjä kahdenkymmenen vuoden aikana työyhteisöjen sisäiseen dynamiikkaan tai vaativiin asiakkaisiin liittyen, esimerkkinä Aseman Lapset ry., Attendo Oy, Aluevalvontavirastot.

Pirkko tunnettu kyvystään lähestyä yleisöään yhteisöjen todellisilla kysymyksillä, huumorilla, vapaalla ja ihmisystävällisellä tyylilajilla.

Heiske on palkittu luennoitsija, joka on myös ollut mukana yhteisöjen kriisinkäsittelyssä ja tehnyt työnohjausta. Hän on toimittanut pari kirjaa sekä kirjoittanut koko joukon artikkeleita ja kaksi työyhteisöihin liittyvää teosta (Hyvinvointia työyhteisöön, Yrityskirjat Oy, 3. painos 2005; Vaativat ratkaisut työyhteisössä - visioiden uusi sisältö, Yrityskirjat Oy 2005).

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru