Reilu esimies – Miten päätöksentekokykyinen ja rehti esimies johtaa työyhteisön arkea 2 op

Kiinnostaako sinua johtamiskoulutus, joka on luotu juuri sinun tarpeisiisi?

Aika ja paikka

Syksy 2020

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu esimiehille, projektipäälliköille ja muille vastuutehtävissä toimiville henkilöille.

Kouluttaja

FK, työyhteisökouluttaja, työnohjaaja, kirjailija Pirkko Heiske

Tavoitteet

Koulutuksen aluksi kartoitetaan osallistujien tilanteita työryhmän johtamiseen liittyen. Koulutuksessa yritetään tukea nimenomaan jokaista yksittäistä koulutukseen osallistuvaa esimiestä.

Onko esimies kohtuuttomassa tilanteessa organisaation vaatimusten ja työntekijöiden odotusten välillä? Torjuuko työryhmä johtajuuden? Onko päätösten tekeminen vaikeaa työelämän ristiriitaisissa tilanteissa? Onko asiakkaiden vaativuus ajanut lähityöntekijät nurkkaan, työntekijät riitautuneet keskenään tai työntekijän ammattirooli lipsunut?

Koulutus sisältää verkkoluentoja ja webinaareja. Webinaareihin on suositeltavaa osallistua omalta koneelta, mutta jos et ehdi mukaan, voit katsoa tallenteet Moodlesta. Näiden rinnalla käsitellään käytännön johtamistilanteita. Kouluttajalla on käytössään kokonainen joukko nimettömien esimiesten kertomia hankalia johtamistilanteita, ja koulutuksessa läpikäydään näitä tilanteita ratkaisuvaihtoehtoineen. Sinulla on mahdollisuus kertoa luottamuksellisesti oma johtamistilanteesi ja yhteisöösi liittyviä tilanteita, ja saada näihin henkilökohtainen vastaus.

Koulutus on monimuotoista. Luentoihin ja webinaareihin liittyy selkeä kirjallinen materiaali. Koulutukseen sisältyy itsearviointilomakkeita, vaikeiden johtamistilanteiden kuvaamista, valmistautumista puheeksi ottoon ja harjoituksia uusien toimintatapojen viemiseksi käytäntöön. Keskustelufoorumi tukee työskentelyä.

Tarkoitus on etsiä esimiehille heidän tilanteitaan aidosti auttavia ratkaisuja, ja kehitämme siksi koulutusmenetelmää, joka yhdistää johtamista koskevan tiedon arkisten johtamistilanteiden ratkomiseen.

Osallistujat voivat kommentoida koulutusta ja saamiaan ratkaisuja pitkin matkaa. Kokemus koulutuksesta ”oppivana prosessina” on tarkoitettu myös osallistujille tueksi/malliksi omalle johtamiselle oppimisprosessina.

Sisältö

Ennakkotehtävät:

 • kysely koulutuksen painopisteistä/odotuksista (”mihin kysymyksiin  haluaisit saada tässä koulutuksessa vastauksen?)
 • henkilökohtainen rasti ruutuun -kysely  (”mikä on johtamisessa vaikeata sinulle”)

Ennakkovideo (1 t): Miksi työryhmä tarvitsee johtajan?

 • Miksi mukavat ja fiksut ihmiset eivät aina käyttäydy työpaikalla fiksusti?
 • Primitiivinen ryhmädynamiikka ja sen tunnistaminen arjessa
 • Työntekijän neljä tehtävää: perustyö, oman työn kehittäminen, tervehenkinen työyhteisöjäsenyys ja oman esimiehen kohtuullinen tukeminen

Webinaari Reilu esimies (4 t), ajankohta tarkentuu myöhemmin

Webinaarin tavoitteena on tukea johtajuutta jäsentämällä esimiehen keskeiset psykologiset tehtävät ryhmän aikuisuudesta vastaavana henkilönä. Koulutuksessa painotetaan ennakkokyselyssä esiin tulleita aiheita ja käydään läpi esimerkkitilanteita.

 • Esimiehen täytyy johtaa
  • Esimiehen psykologiset tehtävät: todellisuudentajun, työkeskeisyyden, aikuisuutta vastaavien toimintatapojen ylläpitäminen ryhmässä
  • Miksi johtaminen voi olla esimiehelle vaikeata?  Esimiehen psykologiset sudenkuopat
 • Erilaiset ryhmät, erilaiset ihmiset ja johtajuus
  • Ryhmän kehitysasteet: työryhmä, tiimi, huipputiimi, näennäistiimi
  • Ihmisten ja ryhmien erilaisuus: minkälaista johtajaa kukin tarvitsee?
  • Minkälainen erilaisuus on hyvää, mikä siedettävää ja mitä ei pidä kestää?  Asiallinen/epäasiallinen työpaikkakäytös
  • Onko oikeudenmukaista johtaa eri ihmisiä eri tavoin?  Mikä on oikeudenmukaista?
 • Esimiehen rooli vaikeissa tilanteissa
  • Vaikeissa tilanteissa tehtyjen ratkaisujen psykologinen viesti työyhteisölle
  • Hankalissa tilanteissa tehdään virheitäkin; miten suhtautua omiin virheisiin?
 • Kiukku ja masennus työyhteisössä
  • Mitä aggressio oikein on? Aggression ilmenemismuodot ja sen takana olevat tunteet
  • Miten kohdata parhaiten vihainen ihminen?
  • Miten suhtautua työntekijän tai työryhmän apeuteen ja vetämättömyyteen?
 • Rajattomuus/heikkorajaisuus työyhteisössä
  • heikkorajaisen/rajattoman käytöstavat
  • mitä rajattomuus oikein on, miksi heikkorajainen käytös on yleistynyt?
  • miten toimia, kun työyhteisössä on heikkorajainen/rajaton henkilö?

Välitehtävät

 1. lähikoulutuspäivän sisältöön liittyen:
  Kuvaile kirjallisesti henkilöstön johtamiseen liittyvä hankalahko tilanne (työn laiminlyönti, työpaikkaklikit, konflikti asiakkaan omaisen kanssa, aggressiivinen työntekijä/omainen, passiivisuus, puhumattomuus tms.)
  • tehtävän voi suorittaa kirjoittamalla tapahtuneesta tai tekemällä aiheesta videon
  • kirjalliset/videomuotoiset vastaukset esimerkkitilanteisiin annetaan toisen lähiopetuspäivän jälkeen
  • osallistujien tuottamiin esimerkkeihin annetaan kirjallinen tai videovastaus, vastaukset voidaan halutessasi muotoilla anonyymeiksi, jolloin lähettäjää tai työyhteisöä ei tunnista
  • keskustelufoorumi tehtäviin liittyen Moodlessa
 2. Kuvaile jokin puheeksiottotilanne, johon tarvitset tai olisit tarvinnut vinkkejä – tai jokin sellainen puheeksiottotilanne, joka on yllättäen onnistunut hyvin.

Puheeksiotto: verkkoluento + esimerkkitilanteiden analyysi

 1. Hankalat asiat puheeksi -verkkoluento (1 t)
  • mistä kannattaa sanoa, mistä ei?
  • valmistautuminen puheeksi ottoon: asennoituminen, aloituslauseet, esimerkkitilanteet, reaktion ennakointi, tuen tarjoaminen
  • toteutus: hyvä kuuntelu, hyväntahtoinen mutta tosiasiat toteava tulkinta, päätöksenteko, seuranta
  • esimerkkejä ja mahdollisuus ajankohtaisten tilanteiden käsittelyyn
 2. Luennon toinen osa on osallistujien lähettämien puheeksiottotilanteiden erittelyä
  • verkkoluento, 15–30 min. / osallistuja eli kokonaiskesto riippuu osallistujamäärästä

Puheeksioton harjoittelua omassa työyhteisössä

 • valmistautuminen, toteutus, jälkiarviointi
 • vertaissparraaja toisesta esimiehestä
 • keskustelufoorumi harjoittelun tukena

Johtamisen vaikeat vuorovaikutustilanteet: webinaari (1–3 t ryhmän koosta riippuen), ajankohta tarkentuu myöhemmin

 • ennakkokyselyn vastausten pohjalta webinaari, jossa kouluttaja analysoi vaikeat johtamistilanteet
 • suunnitellaan kuhunkin ongelmatilanteeseen sopiva toimintatapa; harjoituksia uuden käytännön jalkauttamiseen

Johtamistilanteiden harjoittelua omassa työyhteisössä

 • harjoittelun tukena keskustelufoorumi
 • verkossa tukena vertaissparraajat

Päätöswebinaari (1–3 t ryhmän koosta riippuen), ajankohta tarkentuu myöhemmin

 • Henkilökohtainen palaute
 • Vaikuttavuuskysely

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

Tarkentuu myöhemmin

Osallistujat saavat käyttöönsä e-kirjan PITÄISKÖ TÄSSÄ VIELÄ HYMYILLÄKIN? 28 hankalaa asiakastilannetta ja niiden ratkaisut sekä vastaavan johtamista ja työyhteisöä koskevan esimerkkikokoelman (johtamisen/työyhteisön ongelmatilanteita ja ratkaisuja).

Ilmoittautuminen

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Pirkko Heiske

Pirkko Heiske on työskennellyt sosiaali- ja terveystoimen johtamiskoulutuksen parissa parikymmentä vuotta Suomen Lääkäriliitosta sairaanhoitopiirien johtamiskoulutukseen ja viime vuosina toteutettuihin Reilu ja rohkea esimies -koulutuksiin.  Hän on kouluttanut ja konsultoinut satoja työyhteisöjä kahdenkymmenen vuoden aikana työyhteisöjen sisäiseen dynamiikkaan  tai vaativiin asiakkaisiin liittyen, esimerkkinä Aseman Lapset ry., Attendo Oy, Aluevalvontavirastot.

Pirkko tunnettu kyvystään lähestyä yleisöään yhteisöjen todellisilla kysymyksillä, huumorilla, vapaalla ja ihmisystävällisellä tyylilajilla.

Heiske on palkittu luennoitsija, joka on myös ollut mukana yhteisöjen kriisinkäsittelyssä ja tehnyt työnohjausta. Hän on toimittanut pari kirjaa sekä kirjoittanut koko joukon artikkeleita ja kaksi työyhteisöihin liittyvää teosta (Hyvinvointia työyhteisöön, Yrityskirjat Oy, 3. painos 2005; Vaativat ratkaisut työyhteisössä - visioiden uusi sisältö, Yrityskirjat Oy 2005).