Resilienssin vahvistamisen valmentajakoulutus auttamisaloilla työskenteleville (10 op)

Resilienssin on oivallettu olevan työelämän jatkuvassa muutoksessa ihmisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja myönteisen selviytymisen yhä tärkeämpi osa. Aikaisemmin uskottiin pysyvyyden olevan hyvästä ja muutoksen vaarallista terveydelle. Nykyisin tiedetään, että mitä kiinnostuneempia ihmiset ovat uudesta, sitä todennäköisemmin heissä on luovuutta. Muutosten pelkäämisen sijasta resilientit kääntävät stressin edukseen kasvamalla oppimastaan. Kun kasvaa oppimastaan vapautuu stressistä eikä terveys tai suoriutuminen heikenny. Asenteet ja strategiat voivat auttaa muuttamaan stressaavat olot potentiaalisesta katastrofista kasvun mahdollisuuksiksi. Resilienssi vähentää stressaavien elämäntapahtumien kielteisiä vaikutuksia ja sairauksia.

Resilienssitutkimus on tuottanut tietoa siitä mitkä tekijät auttavat selviytymään tilanteista ja elämänvaiheista, jotka kuormittavat. Tutkimustiedon perusteella on kehitetty resilienssin vahvistamisohjelmia organisaatioille, työyhteisöille ja yksilöille. Resilienssin vahvistamiskoulutus on todettu tärkeimmäksi ammateissa, joissa altistutaan voimakkaalle stressille. Resilienssiä tarvitaan myös myötätuntouupumukselta suojautumiseen. Lähiopetus ja resilienssiä vahvistavien menetelmien harjoittelu ovat tutkitusti resilienssin vahvistamisen tehokkaimmat menetelmät.

Aika ja paikka

Aloitusseminaari to 23.1.2020 klo 9.00–16.00

Työnohjaukselliset pienryhmät  20.2., 23.4., 14.5. ja 8.6.2020 klo 9.00–10.45 ja 11.00–13 (kaksi ryhmää)

Päätösseminaari to 3.9.2020 klo 9.00–16.00

Oulu

Kohderyhmä

Työterveyshuollon, mielenterveysalan, opiskelijaterveydenhuollon sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt, esimiehet ja johto

Kouluttaja

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula
www.soilipoijula.fi

Tavoitteet

Tässä resilienssin vahvistamiskoulutuksessa osallistuja

 • perehtyy resilienssiä koskevaan tutkimustietoon ja resilienssin vahvistamiseen kehitettyihin menetelmiin
 • analysoi oman lähtötilanteensa stressin voimavara-, resilienssi-  ja haavoittuvuustekijöiden kartoituksella
 • asettaa  tavoitteet ja harjoittelee asettamiensa tavoitteiden mukaisesti resilienssin vahvistamisen menetelmiä henkilökohtaisesti

Koulutuksen aloitusseminaaripäivän aikana tutustutaan resilienssiin ja analysoidaan oma lähtötilanne. Sen jälkeen osallistujat saavat välitehtäväksi valikoituun resilienssikirjallisuuteen perehtymisen ja  resilienssin vahvistamisen menetelmien harjoituksia, joista opittua prosessoidaan työnohjaustapaamisissa.

Resilienssin vahvistamisen valmentajana osallistujat kehittävät omassa työssään ja työyhteisössään resilienssitietoisuutta ja resilienssin vahvistamisen sovelluksia. Välitehtävätyöskentelyä ohjaavaa ja tukevaa työnohjauksellista pienryhmätyöskentelyä (6 osallistujaa / ryhmä) oppimisprosessissa on neljä kertaa ja koulutuksen päättää lopetusseminaari, jossa arvioidaan oppimisprosessia oppimispäiväkirjoihin pohjautuvia opinnäytetöitä hyödyntäen.

Koulutuksessa hyödynnetään Soili Poijulan (2018) Resilienssi. Muutosten kohtaamisen taito – tietokirjaa, jonka osallistujat saavat osana koulutusmateriaaleja.

Sisältö

Ennakkotehtävä
Oppimispäiväkirjatyöskentelyn aloittaminen ja ennakkomateriaaleihin tutustuminen

Aloitusseminaari to 23.1.2020 klo 9.00–16.00

 • Resilienssi
  • määritelmä, prosessi ja tasot
 • Resilientin toimintakulttuurin kehittäminen organisaatiossa
 • Resilienssin tasot
  • johtamisen resilienssi
  • työryhmän resilienssi
  • työntekijän resilienssi
 • Resilienssi ja muutos
  • muutokset, stressi ja myönteinen sopeutuminen
  • hardiness ja resilienssitaidot
  • kukoistaminen
 • Ammattihenkilöiden resilienssin vahvistamisohjelmat
 • Henkilökohtainen lähtötilanteen arviointi (mm. Figley & Figley: Self assessment and planning tool ja standardoidut resilienssin itsearviointityökalut)
 • Työkalupakki: resilienssin vahvistamisen menetelmät ja materiaalit 1., 2., 3. ja 4.
 • Henkilökohtaiset resilienssin vahvistamisen tavoitteet ja harjoittelun suunnitelma
 • Oppimispäiväkirja

Työnohjaukselliset työpajat (4 x 2 t) 20.2., 23.4., 14.5. ja 8.6.2020 klo 9.00–10.45 / 11.00–13.00
(kaksi ryhmää)

Päätösseminaari to 3.9.2020 klo 9.00–16.00

 • Resililienssin kehittymisen arviointi, oppimispäiväkirjatiivistelmät ja oppimisprosessin loppuarviointi.

Hinta

1370 € sisältäen aloitus- ja päätösseminaarin, työnohjaukselliset pienryhmätapaamiset, luentomateriaalin sekä Soili Poijulan tietokirjan Resilienssi. Muutosten kohtaamisen taito (2018)

Ilmoittautuminen

3.1.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen haetaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Resilienssi

Elämä ja arki yllättää meidät jatkuvasti. Pienet ja suuret muutokset ja vastoinkäymiset haastavat meitä ja mieltämme. Mitä parempi on resilienssin kykymme, sitä mielekkäämmin ja menestyksekkäämmin selviydymme ja palaudumme muutoksista. Resilienssi auttaa meitä joustamaan ja orientoitumaan muutoksissa uudelleen. Omaa resilienssiään voi onneksi kehittää kaikenikäisenä. Maailmalla resilienssi kiinnostaa suuresti ja sitä hyödynnetään monilla elämänaloilla psykologiasta ja kasvatuksesta maanpuolustukseen.

Soili Poijulan Resilienssi-kirja (Kirjapaja 2018) on ensimmäinen suomalainen tietokirja resilienssistä. Se sisältää keskeistä tutkimustietoa resilienssin määrittelemisestä, resilienssitutkimuksesta, stressistä, aikuisten, lasten, perheiden ja systeemien resilienssistä, resilienssistä surussa, trauman ja menetyksen jälkeisestä kasvusta, elämän tarkoituksesta, uskosta ja uskomuksista ja resilienssin lähiteorioista sekä esimerkkejä resilienssiä vahvistavista interventioista.


Lue lisää:

Lasten suojelun kesäpäivät 2019: RESILIENSSI -Miten säilyä myötätuntoisena auttajana, sopeutua myönteisesti muutoksiin ja kehittää selviytymiskykyisyyttään?

YLE UUTISET 13.12.2018: Henkistä selviytymiskykyä voi harjoittaa: "Mikään tapahtuma itsessään ei murskaa ihmistä"

Kodin Kuvalehti 20 / 2016: Sinnikkyys auttaa yli elämän vastoinkäymisistä - ja sitä voi myös opetella