Resilienssistä toivoa ja tukea kehittyville lapsille ja nuorille ja heidän kanssaan työskenteleville aikuisille

01.11.2023 Oulu, Verkossa

Epäsuotuisten elämäntapahtumien (Adverse Childhood Experiences) rinnalle on nousemassa kiinnostus suotuisista elämäntapahtumista (Benevolent Experiences of Life) ja tekijöistä. Juuri nyt lasten ja nuorten parissa opetus- ja kasvatusalalla ja sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät ammattilaiset tarvitsevat työhönsä ongelmiin ja häiriöihin uppoamisen sijasta selviytymisnäkökulman. Toivo ja optimismi ovat perusta tulevaisuuteen suuntautumiselle, tavoitteelliselle ja aktiiviselle toiminnalle sekä selviytymiselle ja kestävyydelle.

Resilienssi keksittiin, kun 1970-luvulla tutkimuksissakin alettiin raportoida monien lapsien ja nuorien selviytyvän hyvin elämässään vakavista häiriökehityksen riskeistä huolimatta. Resilienssikeskeisessä lähestymistavassa kysytäänkin mikä auttaa selviytymään. Mitkä ovat suojaavat tekijät? Terveyttä, myönteistä sopeutuvuutta ja sitkeyttä selittäviä tekijöitä on löydetty resilienssitutkimuksissa sekä yksilön ominaisuuksista ja taidoista että ympäristötekijöistä. Michael Ungarin mukaan resilienssi ei ole vain sitä, että kun ei voi pysäyttää meren aaltoja voi oppia surffaamaan niillä. Sillä onhan helpompi oppia surffaamaan, jos sinulla on surffilauta, valmentaja ja hengenpelastaja (kts. https://itla.fi/tuhkimon-tarina-paljastaa-resilienssin-ytimen/). Kaikista lapsen sisäisistä voimavaroista ei ole hyötyä ilman huoltapitävää ja hoitavaa ympäristöä.

Resilienssitutkimukseen perustuen on kehitetty lasten ja nuorten resilienssin vahvistamisen keinoja, menetelmiä ja ohjelmia, joista ammattilaisten on hyvä olla tietoinen ja joita on hyvä hyödyntää arjessa. Tiedetään myös, että ne lasten parissa työskentelevät ammattilaiset ovat halukkaita toteuttamaan lasten resilienssin vahvistamisohjelmia, joilla itsellään on vahva resilienssi ja tukea antava työyhteisö. Resilienssitietoisuus organisaatioissa voi toteutua, kun johto ymmärtää sen arvon. Suomessa esimerkiksi Puolustusvoimat on arvon ymmärtänyt, sillä varusmiehille on alettu järjestää Taistelijan mieli koulutusta siinä missä fyysisen kunnon vahvistamistakin.

Aika

Ke 1.11.2023

Paikka

Oulu / verkossa

Kenelle

Opetus- ja kasvatusalan, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä mielenterveysalan henkilöstö, esihenkilöt ja johto

Ilmoittautuminen

16.10.23 mennessä

Hinta

250 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Ke 1.11.2023 klo 9.00–16.00

Voit osallistua koulutukseen paikan päällä Oulussa (kesäyliopiston tilat keskustassa) tai etänä Zoom-palvelun kautta. Koulutus toteutetaan pelkästään webinaarina, jos lähikoulutukseen ei ole riittävästi tulijoita.

Kohderyhmä

Opetus- ja kasvatusalan, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä mielenterveysalan henkilöstö, esihenkilöt ja johto

Kouluttaja

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula
www.soilipoijula.fi

Sisältö

Resilienssikoulutuspäivän aikana osallistujat tutustuvat resilienssin määritelmään, resilienssin vahvuuden arvioimiseen, lasten ja nuorten yksilöllisiin ja ympäristöön liittyviin resilienssitekijöihin ja saavat tietoa resilienssin vahvistamisen menetelmistä ja ohjelmista – myös oman resilienssinsä vahvistamiseen. Ammattilaisten, joilla on vahva resilienssi, on havaittu olevan muita halukkaampia vahvistamaan työssään lasten resilienssiä.

Päivän teemat:

  • Mitä resilienssi on?
  • Suojaavat ja riskitekijät: yksilö, perhe, yhteisö
  • Stressi ja stressinsäätely
  • Tunneälykkyys ja sosiaaliset taidot myönteisen sopeutumisen ja selviytymisen avantekijöinä
  • Resilienssin arvioiminen
  • Aikuisen resilienssi ja sen vahvistaminen
  • Lasten resilienssin vahvistaminen arjessa
  • Resilienssin vahvistamisohjelmat

Hinta

250 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

16.10.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lukemista ja kuuntelemista aiheesta

Soili Poijulan Resilienssi — Muutosten kohtaamisen taito (Kirjapaja Oy 2020) on ensimmäinen suomalainen tietokirja resilienssistä. Se sisältää keskeistä tutkimustietoa resilienssin määrittelemisestä, resilienssitutkimuksesta, stressistä, aikuisten, lasten, perheiden ja systeemien resilienssistä, resilienssistä surussa, trauman ja menetyksen jälkeisestä kasvusta, elämän tarkoituksesta, uskosta ja uskomuksista ja resilienssin lähiteorioista sekä esimerkkejä resilienssiä vahvistavista interventioista.


Kuuntele Turvallinen Oulu Podcast - Jakso 2: Resilienssi - myönteisen selviytymisen avain