Ruotsin kieli 25 op (OY) (etäopinnot)

Grundstudier, 25 p.

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020 - 2021, Oulu
Opintokokonaisuus järjestetään etäopetuksena.

Tasokoe - Nivåprov:

- Aika: ma 24.8.20 klo 16.00-18.00
- Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu tasokokeeseen kesäyliopiston tenttikalenterin kautta.
- Paikka: Tenttipaikka ilmoitetaan tenttikalenterissa ennen tenttiä.
- Tenttimateriaali: Lukion B1-ruotsin oppimäärää vastaavat tiedot

Tavoitteet

Målet för studiehelheten

Efter grundstudierna har de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket och svensk kultur. De känner också till huvudlinjerna i de nordiska språkens och svenskans språkhistoriska utveckling.

Sisältö

Huvudvikten i grundstudierna ligger på inövning av de studerandes kunskaper i muntlig framställning, samtal och uttal samt på inövning av de studerandes kunskaper i skriftlig framställning. I samband med grundstudierna görs de studerande också förtrogna med centrala grammatiska frågor i svenska språket, med den (finlands)svenska kulturen, det (finlands)svenska samhället och svenska språkets utveckling.

För att kunna inleda biämnesstudier i svenska språket ska man ha studierätt som erhålls genom ett godkänt nivåprov.

Praktiska anvisningar

Undervisningsformerna varierar beroende på kursen. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, övningar och seminarier. Studierna kräver aktivt deltagande. I början av varje kurs ger läraren information om den aktuella kursen.

I ämnet används ett flertal olika tentamensformer: skriftliga tentamina, referat, uppsatser, kursdagböcker, läskurser, grupptentamina m.fl. Mer information om dessa ges i början av varje kurs. Ett provtillfälle anordnas vanligtvis i anslutning till undervisningen. För studerande som inte godkänts eller som vill höja sitt vitsord anordnas ytterligare två provtillfällen. Därtill kan kurser avläggas som läskurser eller genom skriftliga uppsatser eller referat. En läskurs motsvarande en poäng ska omfatta litteratur på ca 100 sidor. Litteratur till läskurserna väljs alltid enligt lärarens anvisningar. Anmälan till alla tentamina bör ske senast 10 dagar före tentamensdagen. Listor över kurslitteratur finns på ämnets hemsidor.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

  • Tasokoe: 50 €
  • Koko opintokokonaisuus 25 op: 500 € (laskutetaan kahdessa erässä)
  • Yksittäiset opintojaksot 5 op: 130 € (laskutetaan yhdessä erässä)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Ilmoittaudu tasokokeeseen ja opintoihin 17.8.20 mennessä:
- Ilmoittaudu tasokokeeseen kesäyliopiston tenttikalenterin kautta.
- Ilmoittaudu ruotsin kielen opintoihin alla olevan ilmoittautumistoiminnon kautta.

Opintoihin otetaan 16 tasokokeen läpäissyttä opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös yksittäisille opintojaksoille osallistujien tulee suorittaa tasokoe hyväksytysti.

Jos opiskelija ei läpäise tasokoetta, hänen ilmoittautumisensa opintoihin peruuntuu automaattisesti ja hän maksaa vain tenttimaksun.

HUOM. Jos opiskelija on suorittanut tasokokeen muualla (ts. hänellä on oikeus ruotsin kielen perusopintoihin) tai hän on ollut varasijalla yliopiston pääainekokeessa, hänen ei tarvitse osallistua tasokokeeseen. Opiskelijan tulee kertoa tasokokeen / pääainekokeen suoritusaika ja -paikka ilmoittautumisen lisätiedoissa.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru