Ruotsin kieli, aineopinnot 35 op (OY)

26.09.2022–31.12.2023 Verkossa

Aika ja paikka

  • Lukuvuosi 2022-2023, opinnot alkavat vk 39 (Skönlitteratur 26.9.22, Grammatik 29.9.22 )
  • Etäopetuksena verkossa (Zoom, Teams)
  • Opinnot toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kesäyliopistojen yhteistoteutuksena

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet ruotsin kielen perusopinnot 25 op

Opiskelijavalinta

Erillistä pääsykoetta ei ole. Opiskelijalla tulee olla suoritettuina ruotsin kielen perusopinnot, joissa menestymisen perusteella opiskelijavalinta tehdään.

Valinnan tekee Oulun yliopisto, joka valitsee aineopintoihin hakeneista 20 opiskelijaa. Opintoihin valitut jaetaan tasan Oulun ja Rovaniemen ryhmiin.

Opintojen ulkopuolelle jääneet asetetaan opintomenestyksen mukaisille varasijoille. Jos pistemäärät menevät tasan, ilmoittautumisjärjestys ratkaisee sijoittumisen.

Sisältö

Opintojen tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Huom. opiskelija suorittaa toisen seuraavista kursseista riippuen siitä, kumman on suorittanut perusopinnoissa:
Språkfärdighet II, 5 op tai Svensk språk- och samhällshistoria 5 op.

Huomioitavaa

Emme ota vastaan ilmoittautumisia yksittäisille jaksoille, vaan ilmoittautuminen tehdään koko opintokokonaisuuteen.

19.8.22: Päivitetty hakemiseen liittyviä asiakirjavaatimuksia. Lisätty seuraava teksti: Jos opintojen keskiarvoa ei ole mahdollista saada määräaikaan mennessä, opiskelijavalinnan tekevät opettajat laskevat keskiarvon opintosuoritusotteen arvosanojen perusteella.

3.10.22:
- Språkfärdighet II -kurssia ei järjestetä, joten sen tiedot on poistettu kokonaisuudesta.
- Päivitetty kevään 2023 aikataulu Språkpedagogisk workshop -opintojaksolle.

Hinta

1 100 €, laskutus viidessä erässä (kaksi erää syksyllä, kolme keväällä)

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen on päättynyt.

12.9.22 mennessä joko
a) Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevasta Ilmoittaudu-painikkeesta TAI
b) Lapin kesäyliopistoon tällä sivulla olevasta ilmoittautumispainikkeesta:
https://lapinkesayliopisto.fi/kurssit-ja-koulutukset/ruotsin-kieli-aineopinnot-35-op-oy/

HUOM! Ilmoittaudu vain toiseen oppilaitoksista.

Toimita 12.9.22 mennessä kopio ruotsin kielen perusopintojen todistuksesta tai virallinen opintosuoritusote, jossa näkyy opintojen keskiarvo siihen kesäyliopistoon, johon olet ilmoittautunut. Jos opintojen keskiarvoa ei ole mahdollista saada määräaikaan mennessä, opiskelijavalinnan tekevät opettajat laskevat keskiarvon opintosuoritusotteen arvosanojen perusteella. Toimitusosoite Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon: kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi.

Opinnot järjestetään, jos opintoihin hyväksyttyjä on riittävästi.

Mikäli tulet valituksi, mutta et jostakin syystä voi aloittaa opintoja, ilmoitathan siitä viipymättä kesäyliopistolle, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Siihen asti ilmoittautumisen voi perua maksutta. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen / keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

HUOM. Jos et tule valituksi opintoihin, sinulta ei mene myöskään ilmoittautumisen perumiskuluja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203