Ruotsin kieli, aineopinnot 35 op (OY)

Aika ja paikka

  • Lukuvuosi 2022-2023, tarkentuu myöhemmin
  • Etäopetuksena verkossa (Zoom, Teams)
  • Opinnot toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kesäyliopistojen yhteistoteutuksena

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet ruotsin kielen perusopinnot 25 op

Opiskelijavalinta

Erillistä pääsykoetta ei ole. Opiskelijalla tulee olla suoritettuina ruotsin kielen perusopinnot, joissa menestymisen perusteella opiskelijavalinta tehdään.

Valinnan tekee Oulun yliopisto, joka valitsee aineopintoihin hakeneista 20 opiskelijaa. Opintoihin valitut jaetaan tasan Oulun ja Rovaniemen ryhmiin.

Opintojen ulkopuolelle jääneet asetetaan opintomenestyksen mukaisille varasijoille. Jos pistemäärät menevät tasan, ilmoittautumisjärjestys ratkaisee sijoittumisen.

Sisältö

Opintojen tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Huom. opiskelija suorittaa toisen alla olevista kursseista riippuen siitä, kumman on suorittanut perusopinnoissa
Språkfärdighet II, 5 op tai Svensk språk- och samhällshistoria 5 op.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Emme ota vastaan ilmoittautumisia yksittäisille jaksoille, vaan ilmoittautuminen tehdään koko opintokokonaisuuteen.

Hinta

1 100 €, laskutus viidessä erässä (kaksi erää syksyllä, kolme keväällä)

Ilmoittautuminen

12.9.22 mennessä joko
a) Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevasta Ilmoittaudu-painikkeesta TAI
b) Lapin kesäyliopistoon tällä sivulla olevasta ilmoittautumispainikkeesta:
https://lapinkesayliopisto.fi/kurssit-ja-koulutukset/ruotsin-kieli-aineopinnot-35-op-oy/

HUOM! Ilmoittaudu vain toiseen oppilaitoksista.

Toimita 12.9.22 mennessä kopio ruotsin kielen perusopintojen todistuksesta siihen kesäyliopistoon, johon olet ilmoittautunut. Toimitusosoite: kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi.

Opinnot järjestetään, jos opintoihin hyväksyttyjä on riittävästi.

Mikäli tulet valituksi, mutta et jostakin syystä voi aloittaa opintoja, ilmoitathan siitä viipymättä kesäyliopistolle, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Siihen asti ilmoittautumisen voi perua maksutta. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen / keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

HUOM. Jos et tule valituksi opintoihin, sinulta ei mene myöskään ilmoittautumisen perumiskuluja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru