Ruotsin valmentava kurssi 2 op (OY) - ay901018Y

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta tai ovat suorittaneet vain osan lukion pakollisista ruotsin kursseista (esim. IB-lukiolaiset).

Aika ja paikka

Maanantaisin ajalla 4.5.-15.6.2020 klo 16.30-19.45

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta TAI ovat suorittaneet vain osan lukion pakollisista ruotsin kursseista (esim. IB-lukiolaiset).

Jos et ole suorittanut mitään lukion B-ruotsin oppimäärästä tai sinulla ei ole vastaavia tietoja, sinun tulee hankkia riittävät perustiedot esim. suorittamalla aikuislukioiden tai vastaavien oppilaitosten tarjoamat vastaavat ruotsin kielen kurssit hyväksytysti.

Valmentavan kurssin ensimmäisellä oppitunnilla järjestetään lähtötasokartoitus, joten kaikkien  ilmoittautuneiden läsnäolo on pakollinen.
Tämä kurssi on valmentava kurssi Toisen kotimaisen kielen kurssia varten eikä se korvaa  tätä kurssia tai sen osia.

Huom! Voit suorittaa valmentavan ja pakollisen ruotsin kurssin yhtä aikaa.

Kouluttaja

HuK Tiina Laitinen

Sisältö

Kurssilla kerrataan ruotsin kielen kielioppia ja pyritään erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla parantamaan keskeisten rakenteiden hallintaa ja kykyä ymmärtää puhetta sekä kartuttamaan sanastoa.

Suoritustapa

Lähiopetusta (aktiivinen osallistuminen opetukseen) sekä itsenäistä työskentelyä, loppukoe

Valmentavan kurssin ensimmäisellä oppitunnilla järjestetään lähtötasokartoitus, joten kaikkien  ilmoittautuneiden läsnäolo on pakollinen.

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Tentti

Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin. Tenttiin ilmoittaudutaan kesäyliopiston tenttikalenterin kautta viimeistään 14 vrk ennen tenttipäivää.

Kirjallisuus

Opiskelumateriaali sovitaan opintojakson alussa.

Huomioitavaa

Kurssin voi suorittaa yhtä aikaa Toisen kotimaisen kielen kurssin kanssa.

Hinta

120 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 27.4.2020 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207