Ruotsin valmentava kurssi 2 op (OY) - ay901018Y

09.05.2022-20.06.2022 Verkossa

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta.

Kurssi tulee tällöin suorittaa ennen varsinaista ruotsin kurssia.

Aika ja paikka

Maanantaisin ajalla 9.5.-20.6.2022 klo 16.30-19.45

Kurssi järjestetään etäopetuksena (Zoom, Moodle)

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta. Ruotsin valmentava kurssi ei korvaa tutkinto-ohjelmaan kuuluvaa toisen kotimaisen kielen kurssia tai sen osia.

Jos et ole suorittanut mitään lukion B-ruotsin oppimäärästä tai sinulla ei ole vastaavia tietoja, katso ohjeet vaadittavasta lähtötasosta: https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso

Valmentavan kurssin ensimmäisellä oppitunnilla järjestetään lähtötasokartoitus, joten kaikkien  ilmoittautuneiden läsnäolo on pakollinen.

Kouluttaja

HuK Tiina Laitinen

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee riittävän yleiskielen sanaston ja perusrakenteet selviytyäkseen ruotsin kielellä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, joiden aiheet ovat yleisiä tai omaan elämään liittyviä. Harjoitusten ja tehtävien yhteydessä opiskelija oppii viestintä-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen ohella myös muita geneerisiä taitoja, kuten esim. digitaalisia valmiuksia, ajanhallintaa, ryhmätyötaitoja sekä tekstien analysointia.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan puhumista ja kykyä ymmärtää puhetta. Erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla pyritään lisäksi parantamaan keskeisten rakenteiden hallintaa kertaamalla ruotsin kielen kielioppia sekä kartuttamaan sanastoa.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä itsenäinen työskentely, loppukoe

Valmentavan kurssin ensimmäisellä oppitunnilla järjestetään lähtötasokartoitus, joten kaikkien  ilmoittautuneiden läsnäolo on pakollinen.

Arviointiasteikko

HYL-TT-HH

Tentti

Tentti kurssin lopussa

Kirjallisuus

Opiskelumateriaali sovitaan opintojakson alussa.

Hinta

120 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

25.4.2022 mennessä. Opintojaksolla on rajattu osallistujamäärä.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Huom! Ilmoita Lisätietoja ilmoittautumiseen -kohdassa seuraavat asiat:

-pääaine ja vuosikurssi
-lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207