Ruotsin valmentava kurssi 2 op (OY) -AY901018Y

03.05.2023–19.06.2023 Verkossa

Aika

3.5.-19.6.2023

Paikka

Verkossa (Moodle, Zoom), tentti Oulun yliopistolla Linnanmaalla

Kenelle

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta. Kurssi tulee tällöin suorittaa ennen varsinaista ruotsin kurssia.

Ilmoittautuminen

19.4.2023 mennessä

Hinta

120 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anne Pohjanen
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2207

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin ajalla 3.5.-14.6.2023 klo 16.30-19.00 (paitsi 14.6. klo 16.30-18.00), lisäksi ma 19.6. klo 16.30-18.30

Tentti ma 19.6. klo 16.30-18.30 lähitenttinä Oulun yliopistolla Linnamaalla, sali ilmoitetaan myöhemmin

Etäopinnot: Moodle, Zoom

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta. Ruotsin valmentava kurssi ei korvaa tutkinto-ohjelmaan kuuluvaa toisen kotimaisen kielen kurssia tai sen osia.

Jos et ole suorittanut mitään lukion B-ruotsin oppimäärästä tai sinulla ei ole vastaavia tietoja, katso ohjeet vaadittavasta lähtötasosta: https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso

Valmentavan kurssin ensimmäisellä oppitunnilla järjestetään lähtötasokartoitus, joten kaikkien  ilmoittautuneiden läsnäolo on pakollinen.

Kouluttaja

FM Emilia Laukkanen

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee riittävän yleiskielen sanaston ja perusrakenteet selviytyäkseen ruotsin kielellä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, joiden aiheet ovat yleisiä tai omaan elämään liittyviä. Opiskelija osaa myös hyödyntää erilaisia kielenoppimisen strategioita ja arvioida osaamistaan suhteessa taitotasoon B1. Harjoitusten ja tehtävien yhteydessä opiskelija oppii viestintä-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen ohella myös muita geneerisiä taitoja, kuten esim. digitaalisia valmiuksia, ajanhallintaa, ryhmätyötaitoja sekä tekstien analysointia.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan puhumista ja kykyä ymmärtää puhetta sekä kirjoitetaan ja luetaan lyhyehköjä tekstejä. Erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla pyritään lisäksi kertaamaan ruotsin kielen perusrakenteita sekä kartuttamaan sanastoa.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä itsenäinen työskentely, loppukoe

Valmentavan kurssin ensimmäisellä oppitunnilla järjestetään lähtötasokartoitus, joten kaikkien ilmoittautuneiden läsnäolo on pakollinen.

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu kontaktiopetusta (22 h) ja ohjattua itsenäistä työskentelyä (30 h).

Läsnäolo vähintään 80 %, aktiivinen osallistuminen opetukseen, kurssitehtävien suorittaminen annetun aikataulun mukaisesti ja hyväksytty suoritus loppukokeessa.

Arviointiasteikko

HYV-HYL

Tentti

Ma 19.6. klo 16.30-18.30 (lähitenttinä Oulun yliopistolla)

Kirjallisuus

Opiskelumateriaali sovitaan opintojakson alussa.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

120 €

Ilmoittaudu

19.4.2023 mennessä.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Huom! Ilmoita Lisätietoja ilmoittautumiseen -kohdassa seuraavat asiat:

-pääaine ja vuosikurssi
-lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.