Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op (lähikoulutus)

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat ryhmäanalyyttisen työskentelyn
filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Se antaa valmiudet toimia
itsenäisinä työnohjaajina yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaustilanteissa.
Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja
koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä.

Aika ja paikka

2021-2023 Pyhäjärvi, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää. Opetusta on perjantaisin klo 9.30-16.00 ja lauantaisin klo 9.00-15.00.

Vuoden 2021 koulutuspäivät ovat: 27.-28.8., 24.-25.9., 22.-23.10., 19.-20.11.2021

Vuoden 2022 koulutuspäivät ovat: 21.-22.1., 18.-19.2., 25.-26.3., 29.-30.4., 20.-21.5., 19.-20.8., 16.-17.9., 14.-15.10., 11.-12.11.2022

Lähiopetukset 2023: 13.-14.1., 17.-18.2., 24.-25.3., 21.-22.4., 9.-20.5.2023

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle, seurakunnan työntekijöille, yritysten henkilöstölle ja kouluttajille, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta –joko suorittajana tai osallistujana. Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä.

Koulutusta voidaan hyödyntää paitsi työnohjaajana myös johtajana tai esimiehenä, opettajana tai muissa asiantuntijatehtävissä ja ihmissuhdetöissä, joissa tarvitaan ryhmänohjaustaitoja.

Kouluttaja

YTM, ryhmäanalyytikko VET, työnohjaaja STOry

Aila Kauranen -koulutuksen johtaja

diakoni-sosionomi AMK, ryhmäanalyytikko ET, työnohjaaja STOry

Liisa Nieminen- vastuukouluttaja

sosiaalityöntekijä, esh, ryhmäanalyytikko ET, työnohjaaja STOry

Suvi-Tuuli Porkka -vastuukouluttaja

Sisältö

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, ohjausharjoittelua ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman laajuus on 60 opintopistettä ja koulutus kestää n. 2 vuotta.

 • Yleiskatsaus ryhmäanalyysiin
 • Työnohjaus; mitä se on ja mihin sitä käytetään?
 • Yksilönä ryhmässä
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Minä työnohjaajana, työnohjaajan identiteetti ja etiikka
 • Ryhmäilmiöt
 • Työelämä tänä päivänä
 • Työnohjaaja yrittäjänä

Työskentelymuodot:

Lähiopiskelu (18x2 pv -250 tuntia)

 • workshop tyylistä teorian opiskelua 200 tuntia
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta
 • koulutustyönohjaus 50 tuntia

Harjoittelutyönohjaus (16t/lukukausi)

 • ohjatusti suoritettu yksikötyönohjaus, vähintään 20 tuntia
 • ohjatusti suoritettu ryhmätyönohjaus, vähintään 60 tuntia

Ohjattu etäopiskelu

 • omakustanteinen työnohjauksen työnohjaus 40 tuntia
 • esseitä, referaatteja ja pohdintatehtäviä
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • artikkeli oman kiinnostuksen mukaan valitusta aiheesta

Hinta

5500 € sisältäen opetuksen, työnohjausharjoittelun ohjauksen ja monistettavan materiaalin. Maksu suoritetaan useammassa erässä koulutuksen aikana.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi

 • hakijan nimi, ikä ja yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt trina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakuaika

Hakemukset toimitetaan 25.5.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Pyhäjärven toimipaikkaan, os. Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi tai sähköpostilla osoitteeseen kesayo@pyhajarvi.fi

Lisätietoa

Koulutuspäällikkö/-suunnittelija Minna Saharinen, minna.saharinen@pyhajarvi.fi tai 040 7756 931

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru