Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op (lähikoulutus)

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat ryhmäanalyyttisen työskentelyn
filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Se antaa valmiudet toimia
itsenäisinä työnohjaajina yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaustilanteissa.
Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja
koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä.

Aika ja paikka

2018-2020 Pyhäjärvi, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa

Koulutus kestää n. 2 vuotta sisältäen 36 lähiopetuspäivää (pe-la).

Ensimminen koulutuskerta pe-la 16.-17.11.18 pe klo 10.00-16.00 ja la 9.00-15.00

Huom! Koulutuksen täydennyshaku 1.10.2018-29.3.2019, mikäli olet kiinnostunut hakemaan ryhmään jatkohaussa, ota yhteyttä toimistoon minna.saharinen@pyhajarvi.fi tai puh. 040 775 6931.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle, seurakunnan työntekijöille, yritysten henkilöstölle ja kouluttajille, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta –joko suorittajana tai osallistujana. Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä.

Koulutusta voidaan hyödyntää paitsi työnohjaajana myös johtajana tai esimiehenä, opettajana tai muissa asiantuntijatehtävissä ja ihmissuhdetöissä, joissa tarvitaan ryhmänohjaustaitoja.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat:

YTM, ryhmäanalyytikko VET, työnohjaaja STOry

Aila Kauranen

vastuukouluttaja, diakoni-sosionomi AMK, ryhmäanalyytikko ET, työnohjaaja STOry

Liisa Nieminen

vastuukouluttaja, sosiaalityöntekijä, esh, ryhmäanalyytikko ET, työnohjaaja STOry

Suvi-Tuuli Porkka

 

Koulutuksen johtajana toimii Aila Kauranen.

Sisältö

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää n. 2 vuotta.

 • Yleiskatsaus ryhmäanalyysiin
 • Työnohjaus; mitä se on ja mihin sitä käytetään?
 • Yksilönä ryhmässä
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Minä työnohjaajana, työnohjaajan identiteetti ja etiikka
 • Ryhmäilmiöt
 • Työelämä tänä päivänä
 • Työnohjaaja yrittäjänä

Työskentelymuodot:

Lähiopiskelu (18x2 pv)

 • workshop tyylistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhnmätyöskentely (16t/lukukausi)

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävä tutkimus ja siihen liittyvä ryhmätyö
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritettu yksilötyönohjaus, vähintään 20 tuntia
 • ohjatusti suoritettu ryhmätyönohjaus, vähintään 60 tuntia

Hinta

5500 € sisältäen opetuksen, työnohjausharjoittelun ohjauksen ja monistettavan materiaalin. Maksu suoritetaan erissä lukukausittain tai sopimuksen mukaan.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen haetaan vapaamuotoisella kirjeella, josta tulee käydä ilmi

 • hakijan nimi, ikä ja yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt trina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemukset toimitetaan 31.8.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Pyhäjärven toimipaikkaan, os. Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi tai sähköpostilla osoitteeseen kesayo@pyhajarvi.fi

Koulutuksen jatkohaku 1.10.2018-29.3.2019. Kysy lisätietoja toimistosta minna.saharinen@pyhajarvi.fi tai puh. 040 775 6931.

Lisätiedot

koulutussuunnittelija Minna Saharinen, minna.saharinen@pyhajarvi.fi tai 040 7756 931

Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Aila Kauranen ailakauranen@gmail.com tai 0400 131 857

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru