Ryhmät ja vuorovaikutus 5 op (UEF) - AY5524251

Kouluttaja

YTL, yliopisto-opettaja Mikko Saastamoinen

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee ryhmien ja vuorovaikutuksen tutkimukseen liittyvän käsitteistön sekä tietää miten ryhmä- ja vuorovaikutusilmiöt liittyvät hyvinvoinnin edistämiseen.

Sisältö

Perehtyminen ryhmäilmiöihin, ryhmiä sekä vuorovaikutusta koskeviin teorioihin ja tutkimussuuntauksiin hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Suoritustapa

Kirjallisuustentti (3 kirjaa). Kirjallisuus tentitään yhdellä kertaa kokonaisuutena.

Tenttipäivät

Syksy 2019: ma 30.9., ma 21.10., ma 11.11., ma 2.12.2019 klo 16.00-20.00
Kevät 2020: ma 13.1., ma 3.2., ma 2.3., ma 6.4., ma 4.5., ma 1.6.2020 klo 16.00-20.00
Syksyn 2020 tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus

Tentitään kolme kirjaa seuraavista:
1. Mönkkönen, K.: Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamus, 2018.
2. Niemistö, R.: Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Palmenia 1998 tai uudempi.
3. Pennington, D. Pienryhmän sosiaalipsykologia, Gaudeamus, 2005.
4. Suoninen, E.: Miten tutkia moniäänistä ihmistä? : diskurssianalyyttisen tutkimusotteen kehittelyä. Tampereen yliopisto, 1997.

Hinta

138 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 97 €)