Saattohoitokoulutus (etäkoulutus)

Aika ja paikka

To 14.4.20 klo 9.00-16.00

  • aamupäivän osio klo 9.00-12.00 (saattohoidon organisointi ja somaattinen ulottuvuus)
  • lounastauko klo 12.00-13.00
  • iltapäivän osio klo 13.00-16.00 (saattohoidon psykososiaalinen ulottuvuus)

Ilmoittautuminen joko koko päivään klo 9-16 tai iltapäivän osioon klo 13-16

Etäryhmät Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa tai Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Voit osallistua koulutukseen etänä myös omalta laitteeltasi.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään kuolevia ihmisiä ja heidän läheisiään
Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoistyöntekijät ja muut henkilöt, jotka kohtaavat kuolevia ja heidän läheisiään

Kouluttaja

TtM, sh, terveydenhuollon erityisasiantuntija, väitöskirjatutkija Hanna Hävölä

Sisältö

Koulutuspäivä vahvistaa kuolevia ja heidän läheisiään kohtaavien työntekijöiden tiedollisia valmiuksia toteuttaa kokonaisvaltaista saattohoitoa. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kuoleman läheisyyteen liittyvistä ilmiöistä sekä rohkaista osallistujia aitoon läsnäoloon ja vuorovaikutukseen kuolevan ja hänen läheistensä tukena.

Koulutuspäivä koostuu kahdesta itsenäisestä, mutta toisiaan tukevasta osiosta. Aamupäivän osiossa tarkastellaan saattohoidon organisointia, hoitopäätöksiä sekä somaattisten oireiden kokonaisvaltaista hoitamista. Iltapäivän osio rakentuu saattohoidon psykososiaalisen ulottuvuuden ympärille, ja siinä pohditaan kuolemaa ilmiönä, lähestyvään kuolemaan valmentamista ja toivon merkitystä, läheisten kohtaamisen ja tukemisen kysymyksiä sekä auttajan roolia ja omaa jaksamista.

Hinta

150 € / Kuusamo, 140 € / Oulu, Pyhäjärvi, Raahe ja Ylivieska sisältäen koko päivän koulutuksen ja sähköisen materiaalin, Kuusamossa lisäksi lounaan etäryhmässä


85 € / iltapäivän osio sisältäen myös sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

29.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Oulun, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Koulutuspalautteita aiemmasta koulutuksesta

Koulutuksessa olivat tärkeitä kouluttajan kertomat omat kokemukset, ne avasit hyvin ko. asioita.

Olen aina pitänyt kuolemaa luonnollisena osana vanhustyötä tehdessäni ja sain koulutuksesta tukea kuoleman kohtaamisessa.

Kaikinpuolin mielenkiintoista asiaa ja sain eväitä tulevaisuutta varten.

Kouluttajan kertomat esimerkit olivat hyvä lisä koulutukseen. Toivat paljon lisää ajateltavaa ja näkökulmia.