Saattohoitokoulutus

04.04.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Ti 4.4.23 klo 9.00–16.00

  • aamupäivän osio klo 9.00–12.00: saattohoidon organisointi ja somaattinen ulottuvuus
  • lounastauko klo 12.00–13.00
  • iltapäivän osio klo 13.00–16.00: saattohoidon psykososiaalinen ulottuvuus

Ilmoittautuminen joko koko päivään klo 9–16 tai iltapäivän osioon klo 13–16 (valitaan ilmoittautumislomakkeella)

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, seurakunnan työntekijät, vapaaehtoistyöntekijät ja muut henkilöt, jotka kohtaavat kuolevia ja heidän läheisiään

Kouluttaja

Pirkanmaan hoitokodin johtaja, TtM, sh, terveydenhuollon erityisasiantuntija Hanna Hävölä

Hanna Hävölällä on laaja kansallinen kokemus ja osaaminen palliatiivisesta hoidosta ja sen nykyisistä sosiaali- ja terveysministeriön antamista suosituksista. Hanna on toiminut Pirkanmaan hoitokodin pitkäaikaisena sairaanhoitajana ja Tampereen kaupungin terveydenhuollon erityisasiantuntijana palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa. Hän on ollut pidetty asiantuntija saattohoidon koulutuksissa.

Sisältö

Koulutuspäivä vahvistaa kuolevia ja heidän läheisiään kohtaavien työntekijöiden tiedollisia valmiuksia toteuttaa kokonaisvaltaista saattohoitoa. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kuoleman läheisyyteen liittyvistä ilmiöistä sekä rohkaista osallistujia aitoon läsnäoloon ja vuorovaikutukseen kuolevan ja hänen läheistensä tukena.

Koulutuspäivä koostuu kahdesta itsenäisestä, mutta toisiaan tukevasta osiosta:

  • Aamupäivän osiossa tarkastellaan saattohoidon organisointia, hoitopäätöksiä sekä somaattisten oireiden kokonaisvaltaista hoitamista.
  • Iltapäivän osio rakentuu saattohoidon psykososiaalisen ulottuvuuden ympärille. Siinä pohditaan kuolemaa ilmiönä, lähestyvään kuolemaan valmentamista ja toivon merkitystä, läheisten kohtaamisen ja tukemisen kysymyksiä sekä auttajan roolia ja omaa jaksamista.

Lisätietoa koulutuksesta: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Hinta

140 € sisältäen koko päivän koulutuksen ja sähköisen materiaalin
85 € iltapäivän osio sisältäen myös sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

21.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Koulutuspalautteita aiemmista koulutuksista:

Koulutuksessa olivat tärkeitä kouluttajan kertomat omat kokemukset, ne avasit hyvin ko. asioita.

Olen aina pitänyt kuolemaa luonnollisena osana vanhustyötä tehdessäni ja sain koulutuksesta tukea kuoleman kohtaamisessa.

Kaikinpuolin mielenkiintoista asiaa ja sain eväitä tulevaisuutta varten.

Kouluttajan kertomat esimerkit olivat hyvä lisä koulutukseen. Toivat paljon lisää ajateltavaa ja näkökulmia.

Kuoleman normalisointi. Siitä pitää uskaltaa puhua. Kouluttajan esimerkit arjesta olivat hyviä ja konkreettisia. Hän sanoi myös kriittisiä kommentteja, jotka mielestäni aina herättelevät.

Rohkeus ottaa puheeksi asioita, korostui omaisten huomioiminen

Kouluttajan vankka ammattitaito. Sain vahvistuksia aiemmin oppimaani ja uusia työkaluja työhöni.

En osaa kyllä vaatia päivän koulutukselta mitään enempää. Tiedonjano kyllä kasvoi, voi olla, että hakeudun jatkossakin palliatiivisen- ja saattohoidon koulutuksiin. Etäkoulutus intensiivistä ja tehokasta. Lähiopiskelussa tauot usein venyy pidemmiksi, kun tauolla jokapaikkaan pitää jonottaa. Tässä voi kahvitellakin samalla, kun osallistui luennolle.

Oivallus, että saattohoito voi olla parhaimmillaan laadukkaan loppuvaiheen elämän tukemista, eli siis elämän tukemista, ei kuoleman! Ja, että saattohoitopotilaan toivon ylläpitäminen on tärkeää!! Toivoa on monenlaista, ei vain toivoa paranemisesta. Ja vielä, että asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä, kuten kuolemasta puhuminen kuolemana auttaa hyväksymään ja ymmärtämään lähestyvän kuoleman, kiertoilmaisut voi hämmentää.