Saattohoidon koulutuspäivä

Aika ja paikka

Ti 7.4.20 klo 9.00-16.00 Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille kutsussa

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään kuolevia ihmisiä ja heidän läheisiään
Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoistyöntekijät ja muut henkilöt, jotka kohtaavat kuolevia ja heidän läheisiään

Kouluttaja

Saattohoidon asiantuntijakouluttaja, väitöskirjatutkija, TtM, sh, Hanna Hävölä

Sisältö

Koulutuspäivä vahvistaa työssään kuolevia ja heidän läheisiään kohtaavien työntekijöiden tiedollisia valmiuksia toteuttaa kokonaisvaltaista saattohoitoa. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kuoleman läheisyyteen liittyvistä ilmiöistä sekä rohkaista osallistujia kohtaamaan kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään aidosti läsnäollen.

Koulutuspäivä koostuu kahdesta itsenäisestä, mutta toisiaan tukevasta osiosta, joista ensimmäinen painottuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tehtäväkenttään ja jälkimmäinen soveltuu lisäksi hyvin esim. seurakunnan työntekijöille:

Osio 1: Mitä on saattohoito? Kuolevan ihmisen hoitamisen lähtökohtia ja saattohoidon fyysinen ulottuvuus
Aamupäivä klo 9.00-12.00

Saattohoidon lähtökohtia - lyhyt kurkistus

 • Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon keskeisiin käsitteisiin
 • Saattohoidon laatukriteereihin
 • Saattohoidon järjestämiseen kolmiportaisen mallin mukaan
 • Hoidon linjauksiin ja rajauksiin

Saattohoidon somaattinen ulottuvuus

 • Hyvän perushoidon merkitys kuolevan hoidossa
 • Kokonaisvaltainen oirehoito saattohoidon kulmakivenä - miten hoida:
  • kipua
  • hengenahdistusta
  • ruoansulatuskanavan oireita
  • erittämiseen liittyviä oireita
  • saattohoidon katastrofitilanteita

Saattohoito kotona

 • Kotihoidon erityispiirteet ja mahdollisuudet
 • Ennakoinnin ja moniammatillisen yhteistyön merkitys

Osio 2: Auttajana kuolevan ja hänen läheistensä rinnalla - saattohoidon psykososiaalinen ulottuvuus
Iltapäivä klo 13.00-16.00

Miten kuolema näyttäytyy meille?

 • Oma käsityksemme kuolemasta
 • Lähestyvään kuolemaan valmistaminen - miten keskustella kuolemasta?
 • Mitä saattohoidossa oleva ihminen tarvitsee?

Läheiset voimavarana

 • Kuolevan läheisten kohtaaminen ja tukeminen
 • Hoitoneuvottelu saattohoidon työvälineenä

Kuoleman läpi kantava toivo

 • Miten toivo näyttäytyy saattohoidossa
 • Elämän merkitys saattohoidossa

Auttajan omat tunteet ja jaksaminen
Koulutuspäivän yhteenveto

Hinta

185 € / koko päivän koulutus sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvin
105 € / iltapäivän osio sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin ja kahvin

Ilmoittautuminen

24.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kouluttajasta

Hanna Hävölä toimii Tampereen kaupungilla hoitotyön erityisasiantuntijana vastaten palliatiivisen ja saattohoidon kehittämisestä, suunnittelusta sekä koulutuksesta. Hanna on työskennellyt saattohoidon parissa yli 20 vuotta ja toiminut viimeisten 10 vuoden aikana aktiivisesti saattohoidon asiantuntijakouluttajana ympäri Suomea. Hän on myös osallistunut saattohoidon kehittämiseen ja tutkimukseen ja tällä hetkellä hänellä on työn alla väitöskirja saattohoidossa olevan potilaan toivosta.