Sähköinen hallinto ja asiointi 5 op (LY)

17.08.2018–25.08.2018 Oulu

Aika ja paikka

Luennot:
pe 17.8. klo 16.30-19.30
la 18.8. klo 9.00-14.15

pe 24.8. klo 16.30-19.30
la 25.8. klo 9.00-14.15

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

HTT Ville Kivivirta
FT Mika-Petri Laakkonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata sähköisestä hallinnosta ja hallinnasta käytävää keskustelua
  • määritellä sähköisen hallinnon ja asioinnin johtamista organisaatiossa
  • tunnistaa kumppanuusrakenteet sähköistyvässä julkishallinnossa
  • soveltaa sähköisten asiointipalveluiden asiantuntija- ja asiakaslähtöistä suunnittelua sekä kehittämistä
  • yhdistää sähköisen hallinnon kehittyvään julkiseen tietohallintoon

Sisältö

Sähköisen hallinnon ja hallinnan haasteet, valmiudet ja käytänteet uudistuvassa hallinnossa, sähköisen hallinnon ja asioinnin johtaminen, suunnittelu, arviointi ja kehittäminen, muuttuvat kumppanuusrakenteet julkishallinnossa ja sen tietohallinnossa.

Opetus- ja työmuodot

Luennot (20 t) ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Vaadittavat suoritukset

Oppimispäiväkirja (2 op).
Kirjallisuus (3 op) tentitään yhdessä erässä tai suoritetaan esseinä.

Oppimispäiväkirjan palautus

Oppimispäiväkirjan viimeinen palautuspäivä ma 17.9.2018

Tentti

Kirjallisuustentti: ma 24.9., ma 29.10. tai ma 3.12.2018 klo 17.00-21.00

Palauta kirjallisuusessee viimeistään jonakin yllä mainituista tenttipäivistä kesäyliopiston sähköpostiin: kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi

Kirjallisuus

- Heeks, Implementing and Managing eGovernment: An International Text (2006 tai uudempi painos).
- Smallwood, Information Governance (2014).

Hinta

Oulu: 128 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 90 €)