Saksan kielen perusteet 1 op

15.03.2023–17.05.2023 Verkossa

Aika

15.3.–17.5.2023 klo 17.30–19.00

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Saksa kielen perustaidoista kiinnostuneet, aikaisempaa osaamista ei tarvita

Ilmoittautuminen

27.2. mennessä

Hinta

120 €

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin 15.3.–17.5.2023 klo 17.30–19.00 (20 t opetusta / laajuus 1 op) verkossa (Zoom)

Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, mikrofonin ja web-kameran, tarkemmat tiedot kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Saksa kielen perustaidoista kiinnostuneet, aikaisempaa osaamista ei tarvita

Kouluttaja

Saksalainen kielenopettaja, KM Anna Karekivi

Tavoitteet

Osallistuja harjaantuu käyttämään saksan kieltä arkipäivän eri tilanteissa ja matkailussa. Kurssin aikana osallistuja saa perustietoa kieliopista ja saksalaisesta kulttuurista.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan perussanastoa sekä peruskieliopin rakenteita. Aihepiireinä ovat mm. tervehdykset, itsestä kertominen, hinnan kysyminen kaupassa ja ravintoloissa. Kurssilla käydään läpi saksan kielen perusrakenteet, preesens ja substantiiven suku.

Samalla tutustutaan saksalaiseen (multi-)kulttureihiin, ruokaan ja festivaaleihin.

Hinta

120 €

Ilmoittaudu

27.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevasta ilmoittautumispainikkeesta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201