Saksan kielen perusteet

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin 16.3.–25.5.2022 klo 17.30–19.00 (20 t opetusta / laajuus 1 op) verkossa (Zoom)

Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, mikrofonin ja web-kameran, tarkemmat tiedot kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Saksa kielen perustaidoista kiinnostuneet, aikaisempaa osaamista ei tarvita

Kouluttaja

Saksalainen kielenopettaja, KM Anna Karekivi

Tavoitteet

Osallistuja harjaantuu käyttämään saksan kieltä arkipäivän eri tilanteissa ja matkailussa. Kurssin aikana osallistuja saa perustietoa kieliopista ja saksalaisesta kulttuurista.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan perussanastoa sekä peruskieliopin rakenteita. Aihepiireinä ovat mm. tervehdykset, itsestä kertominen, hinnan kysyminen kaupassa ja ravintoloissa. Kurssilla käydään läpi saksan kielen perusrakenteet, preesens ja substantiiven suku.

Samalla tutustutaan saksalaiseen (multi-)kulttureihiin, ruokaan ja festivaaleihin.

Hinta

120 €

Ilmoittautuminen

2.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevasta ilmoittautumispainikkeesta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru