Saksan kieli ja kulttuuri, väyläopinnot 10 op (OY)

Verkossa

Saksan kielen ja kulttuurin väyläopintoihin kuuluu kaksi opintojaksoa: Sprachpraktische Übungen, osa 1/2, 5 op ja Deutschsprachige Länder 5 op. Molemmat kurssit järjestetään etänä. Hyvät perustaidot saksan kielessä ovat edellytys kurssien suorittamiselle. Riittävä taitotaso on kuusi kurssia lukiossa tai vastaava osaaminen.
Avoimina yliopisto-opintoina suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Voidakseen hakea opiskelupaikkaa väyläopintojen kautta, opiskelijan on suoritettava molemmat kurssit arvosanalla 4 tai 5.

Aika ja paikka

Aikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Lisätietopyyntö

Haluan tiedon, kun koulutuksen ilmoittautuminen on avattu: