Sanataideohjauksen perusteet

Aika ja paikka

14.–15.2., 27.–28.3., 15.–16.5. ja 7.–8.8.20 (48 t)
pe klo 17.00–20.15, la klo 9.00–16.00

Oulu, ilmoitetaan tarkemmin osallistujille sähköpostilla lähetettävässä kurssikutsussa

Kohderyhmä

Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi kirjoittajaryhmien ohjaajille, äidinkielen opettajille, kirjaston työntekijöille ja kirjoittajille.

Kouluttaja

Luova kirjoittamisen ohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, tietokirjailija Marja-Riitta Vainikkala

Sisältö

Mitä sanataide on ja miten sitä voi opettaa? Koulutuksessa perehdytään sanataiteen ohjaamiseen ja erityyppisten kirjoittajakurssien rakenteeseen luentojen, harjoitusten ja itsenäisen työskentelyn avulla.

Osa-alueina ovat ohjausmenetelmät, ohjaajan rooli, tuntisuunnitelmat, palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä harjoitusten valinta ohjattavan ryhmän tarkoituksen mukaisesti.

Henkilö, joka toimii sanataideohjaajana tai luovan kirjoittamisen opettajana voi käyttää nimikettä sanataideohjaaja / kirjoittajaohjaaja / opettaja.

OHJELMA

1. Sanataideohjauksen perusteet
- Koulutuksen rakenne ja tavoitteet
- Sanataide ja luova kirjoittaminen - erityyppiset kirjoittajakurssit
- Ohjeistus harjoituksiin ja välitehtävä

2. Ohjaajan rooli ja aineiston valinta
- Sanataidekurssin ohjaaminen
- Aineiston valinta ja materiaalipankki
- Harjoitukset ja välitehtävä

3. Palaute sanataiteen eri kurssimuodoissa
- Sanataidekurssi, luovan kirjoittamisen kurssi, elämäntarinallinen ja terapeuttinen kurssi
- Palautteen antaminen ja vastaanottaminen eri kurssimuodoissa
- Harjoitukset ja lopputyön ohjeistus

4. Lopputyöseminaari

Hinta

360 €

Ilmoittautuminen

31.1.20 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203