SanatHoivaa! Voimaa, osallisuutta ja virikkeitä hoivatyöhön sanoista ja vuorovaikutuksesta 1 op

13.04.2023–25.05.2023 Verkossa

SanatHoivaa! on kesäyliopiston uutta, luovia ja osallistavia menetelmiä kehittävää täydennyskoulutusta hoivatyöhön. Koulutukseen osallistujan ei tarvitse olla erityisen luova tai harjaantunut taiteen tekemisessä. Luovuus kuuluu kaikille ja on osa kaikkia. Luovuuden mukaan ottaminen hoivatyöhön edistää niin asiakkaan kuin työntekijän omaa hyvinvointia.

Sanat ja vuorovaikutus ovat välineet, jotka kulkevat jokaisella ihmistyöntekijällä mukana sekä työssä että vapaa-ajalla. Sanat lähtevät kehoista ja otetaan vastaan kehoissa, ja sanat vaikuttavat kaikkien hyvinvointiin ja ilmapiiriin. Sanat ovat usein osa onnistunutta vuorovaikutusta, ja onnistunut vuorovaikutus tarkoittaa yleensä turvallisempaa ja terveellisempää ympäristöä ja onnistunutta yhteistyötä.

Taiteen hyvinvointivaikutukset on todistettu lukuisin tutkimuksin, mutta miten taiteen ja luovan toiminnan hyvinvointivaikutuksia voisi tuoda entistä paremmin omaan arkeen ja omiin työtilanteisiin? Millaisia luovia menetelmiä me käytämme huomaamattamme? Miten sanataide sopii työviikkoon ja miten sanoilla voi tukea toimintakykyä?

Aika ja paikka

Koulutuksen aikataulu on muuttunut 17.1.23 seuraavasti:
To 13.4.23 klo 13.0016.00 verkossa (Zoom)
To 27.4.23 klo 13.0016.00 verkossa (Zoom)
To 4.5.23 klo 13.0016.00 verkossa (Zoom)
To 25.5.23 klo 13.0016.00 verkossa (Zoom)

Koulutukseen osallistutaan etänä omalla laitteella. Tarkemmat tiedot lähetetään osallistujille kutsussa sähköpostilla noin viikko ennen koulutuksen alkua.

Kohderyhmä

Hoivatyössä esim. ikääntyvien, kehitysvammaisten tai erilaisten kuntoutujien kanssa toimivat ohjaajat ja asiakastyötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja ohjausalan ammattilaiset, freelancer-toimijat ja yhdistystoimijat, muut aiheesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Sanataideohjaaja (esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta edistävät ohjaustaidot, amk) Hanna Dufva

Sisältö

Tällä kurssilla tutustutaan sanojen ja sanataiteen tietoiseen käyttöön omissa toimintaympäristöissä. Arjen sanataidetta työyhteisöissä voivat olla esimerkiksi pelit, julisteet, t-paitatekstit, kahvikuppi-tekstit, lukeminen tai huumori. Sanataide on yhteisöllistä taidetta, jota on kaikkialla, helposti lähestyttävänä ja kaikille kuuluvana.

Kurssin tavoite on tukea osallistujien omaa osaamista, tarjota ryhmän tukea osallistujan ammatillisten kiinnostusten kasvamiselle ja edistää oman ja toisten hyvinvoinnin, jaksamisen ja ilon mahdollisuuksia. Lähtökohtana on jokaisen osallistujan oma ympäristö, oma tieto ja osaaminen – jonka jokainen osallistuja tuntee itse kaikkein parhaiten. Kurssi pyrkii kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin mahdollisuuksien edistämiseen.

Kurssin osa-alueita ovat 1) saavutettava sanataide, 2) luova lukeminen, 3) pienisuuri smalltalk ja 4) traumasensitiivinen ohjauskieli ja esteettömyyden edistäminen vuorovaikutuksella

Kurssin suorittaminen tapahtuu etätapaamisina (4 krt) ja itsenäisesti suoritettavina tehtävinä. Kurssiin liittyvät tehtävät on mahdollista suorittaa itsenäisesti tai yhdessä asiakkaiden tai työyhteisön kanssa.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja:

• On tutustunut sanataiteeseen taidemuotona
• Osaa tunnistaa, arvostaa ja hyödyntää omaa luovuuttaan
• Osaa hyödyntää sanataiteen menetelmiä oman ja yhteisen hyvinvoinnin tukena
• On tutustunut turvallisuutta ja esteettömyyttä edistävään soveltavan taiteen tekemiseen

Hinta

150 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittaudu

29.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
puh. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi