Scrivener ajattelemisen ja kirjoittamisen työkaluna

01.12.2022–15.12.2022 Verkossa

Monipuolinen ohjelma ajattelu- ja kirjoitustyön helpottamiseksi

Scrivener on monipuolinen ajattelijan ja kirjoittajan ohjelma, joka mahdollistaa työn kokonaisuuden vaivattoman hahmottamisen ja toisaalta myös keskittymisen työn eri osiin ilman häiriöitä.

Aika ja paikka

To 1.12., 8.12. ja 15.12.22 klo 17.00–19.00 verkossa Zoom-alustalla, tarkemmat ohjeet kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Kaikki kirjoittamisesta kiinnostuneet: Kirjoititpa sitten romaania, sukuhistoriaa, opinnäytettä, blogia, tutkimusartikkelia tai tietokirjaa, voit saada työhösi paremman otteen kehittämällä työskentelymenetelmiäsi. Kurssi sopii hyvin myös apuraha- ja hankehakemusten, projektisuunnitelmien ja erilaisten raporttien kirjoittajille.

Kouluttaja

Tutkija, kouluttaja, FT Anne Tarvainen

Tavoitteet

  • Hahmotat Scrivener-ohjelman logiikan ja sen eri toiminnot.
  • Osaat hyödyntää ohjelmaa omassa ajattelu- ja kirjoitustyössäsi.
  • Tiedät, miten saat ohjelman avulla otettua haltuun suuret aineistot ja lukuisat lähdeviitteet niin, että niiden pohjalta kirjoittaminen muuttuu sujuvaksi.
  • Osaat käyttää ohjelman haku- ja kokoelmatoimintoja, korkkitaulua, koosteita, avainsanoja ja muita toimintoja tekstimateriaalin jäsentämiseen.
  • Tiedät, miten voit kerätä ohjelmaan ajattelemista ja kirjoittamista inspiroivia materiaaleja, kuten valokuvia.
  • Pystyt tuomaan ohjelmaan ja ottamaan sieltä ulos eri tiedostotyyppejä.
  • Osaat muokata ohjelman näkymiä ja työkaluvalikoita niin, että ne tukevat omaa hahmottamistapaasi työn eri vaiheissa.

Sisältö

Scrivener on tietokoneohjelma, jonka kirjoittajat ovat suunnitelleet kirjoittajille. Siksi sen toimintaperiaatteet tukevat hyvin kirjoittamistyöhön keskittymistä ja työn hahmottamista useasta näkökulmasta.

Koulutuksessa käymme kattavasti läpi Scrivener-ohjelman eri toimintoja sekä sitä, miten ohjelmaa voi käyttää joustavasti ja luovasti erilaisissa työvaiheissa. Opimme konkreettisia tapoja, joilla ohjelmaa voi käyttää ajatusten taltiointiin ja kehittelyyn sekä erilaisten lähdemateriaalien hyödyntämiseen ja tekstin muokkaamiseen.

Toteutus

Opettaja käyttää opetuksessaan PC/Windows-konetta. Kurssille tullessasi sinulla on hyvä olla hallussa ainakin tietokoneen käytön perustaidot (osaat käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa, nettiselainta ja koneesi tiedostoselainta). Aiempaa kokemusta Scrivener-ohjelmasta ei tarvitse olla.

Tutustu Scrivener-ohjelmaan ja lataa se ilmaiseksi käyttöösi kurssin ajaksi (download free trial: www.literatureandlatte.com/scrivener/overview). Ilmainen versio on käytössäsi kuukauden ajan ja halutessasi voit kokeilukauden jälkeen ostaa ohjelman omaksesi (53 € - uusi hinta 70 €, päivitetty 22.11.22).

Hinta

140 €

Ilmoittaudu

21.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201