SEE FAR CBT ja assosiatiiviset kortit terapeuttisen työn apuvälineenä

19.01.2024–17.02.2024 Oulu

Haluatko uusia välineitä traumahoidon työkalupakkiisi? SEE FAR CBT -malli on israelilaisten (Lahad & Doron) kehittämä, kognitiiviseen terapiaan pohjautuva menetelmä. Assosiatiivisten korttien avulla avataan vaikeita muistoja tai tuskallisia traumamuistoja ja työstetään niitä uudelleen mielikuvissa, luovalla tavalla.

Aika

19.1. ja 16.–17.2.24

Paikka

Oulu

Kenelle

Terapeuttista asiakastyötä tekeville

Ilmoittautuminen

2.1.24 mennessä

Hinta

690 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Pe 19.1. ja pela 16.17.2.24 klo 8.3016.00 Oulu

Kohderyhmä

Terapeuttista asiakastyötä tekevät

Kouluttaja

Psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja Arja Sigfrids

Arja Sigfrids on psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja Vaasasta. Hän on osallistunut jo kolme kertaa israelilaisten psykologien Yehuda Shacham, Ph.D ja Shulamit Niv, Ph.D korttikoulutuksiin. Hän on käyttänyt työssään kortteja jo useamman vuoden ajan.

Sisältö

Ensimmäisenä koulutuspäivänä 19.1.24 tutustutaan korttien avaamaan maailmaan ja tehdään perusharjoituksia korteilla. Ennen seuraavaa koulutuskokonaisuutta terapeutti ehtii toivottavasti harjoitella asiakkaiden kanssa korttityöskentelyä.

Koulutuspäivän teemoja ovat:

  • Oman elämäni piirakka; elämäntilanteeni ja arvot, muutoksen polut
  • Turvapaikka
  • Tarinan uudelleen muotoilu – uuden näkökulman löytäminen jumiutuneeseen tilanteeseen.
  • Kuoleman käsittely

Kahtena jälkimmäisenä päivänä 16.17.2.24 keskitytään vaikeiden asioiden ja muistojen työstämiseen.


SEE FAR CBT -malli on israelilaisten Lahadin & Doronin kehittämä, kognitiiviseen psykoterapiaan pohjautuva, kokonaisvaltainen terapiamenetelmä ahdistushäiriöistä ja PTSD-oireista kärsiville.

SEE FAR CBT -korttityöskentelyn osuus on hyvä apuväline haitallisten traumaattisten muistojen työstämiseen.

Tässä menetelmässä luodaan ensin turvapaikka, jotta vaikeaa muistoa käsitellessä voidaan siirtyä edestakaisin kehoa rauhoittavan ja ylivireyttä aiheuttavan muiston välillä. Korteilla asiakas pääsee kiinni muistoihin, joilla ei ole välttämättä sanoja.

Kehon tuntemuksiin fokusointi on työskentelyssä keskeisellä sijalla. Jos asiakkaalla on esim. välttelyoireita, niin terapiaan lisätään altistusharjoituksia. Menetelmällä on yhteyksiä EMDR-menetelmään, koska siinä käytetään myös bilateraalista ärsykettä.

Monille asiakkaille korttien avulla vaikeiden asioiden työstäminen on aluksi helpompaa kuin EMDR–menetelmä. Tutkimuksissa EMDR ja SEE FAR CBT ovat saaneet yhtä hyviä vaikuttavuustuloksia (Lahad,Farhi & al 2010). Menetelmä soveltuu myös kouluikäisten lasten vaikeiden muistojen työstämiseen (Lahad, Leykin & et al 2016).

SEE FAR CBT -menetelmässä on neljä keskeistä periaatetta

  • Ahdistuksesta, masennuksesta, välttelystä tai PTSD-oireista kärsivällä trauman ajatellaan olevan vaikeus käsitellä mielikuvissa olevia kivuliaita muistoja. Niinpä apua annetaan mielikuvituskanavan kautta
  • Traumatarinan uudelleen kerronta altistuksena auttaa
  • Menetelmä on hyvin strukturoitu, tavoitteena on auttaa asiakkaita löytämään eri näkökulmia ja vaihtoehtoja
  • Uudelleenkerronta voimaannuttaa ”fantastisen todellisuuden” kautta.

Workshopissa teemme konkreettisia harjoituksia itse kokeillen yksin tai pareittain. Lähtökohtana on, että menetelmää on itse harjoiteltava sekä terapeutin että asiakkaan näkökulmasta, ennen kuin sitä voi käyttää asiakastyössä.

Mitä erilaisempia kortteja voi käyttää lyhytterapian, psykoterapian, konsultaation apuvälineenä kouluissa, perheneuvoloissa sekä yksilötyössä että ryhmien kanssa. Terapeutti voi koostaa oman korttikokoelmansa eri lähteistä: Saga, Dixit (eri pakkoja), valokuvat, kortit jne. Koulutuksessa esillä useita pakkoja.

Koulutus etenee siten, että kunkin päivän sisällöt rakentuvat aiemmin koulutuksessa opitun varaan. Koulutus on siksi opiskeltava kokonaisuutena.

Hinta

690 € sisältäen luentomateriaalin

Ilmoittaudu

2.1.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.