Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2021 (lähikoulutus)

Aika ja paikka

19.–20.1., 25.–26.2., 18.–19.3. opintomatka Helsinkiin, 27.–28.4., 26.–27.5.2021 klo 9.00–16.00

12.–13.8., 6.–7.9., 2.–3.11., 2.–3.12.2021 klo 9.00–16.00

Koulutuksen laajuus on 30 op ja lähiopetusta on yhteensä 18 päivää (klo 9.00–16.00)

Koulutuspaikka on Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa. Opetus toteutetaan lähtökohtaisesti lähiopetuksena, mutta koronaviruksen aiheuttamien mahdollisten kokoontumisrajoitusten vuoksi koulutuspäivät voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etänä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä nuorisotyön ja opetustoimen henkilöstölle ja muille opintoja työssään tarvitseville

Kouluttaja

Pääkouluttajina toimivat psyko- ja taidepsykoterapeutti, tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), seksuaaliterapeutti (NACS), kliininen seksologi, työnohjaaja, Johdon työnohjaaja ja Coach Master-CSLE®, KM Hilkka Putkisaari ja
perhe- ja paripsykoterapeutti, toimintaterapeutti (AMK), suggestoterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS), kliininen seksologi, työnohjaaja, TtM Sari Hietala.
Lisäksi on vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaalineuvojana työskentelemiseen ja seksuaalisuuden arvostavaan kohtaamiseen eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri monimuotoisuuksia ja kulttuureja edustavien asiakkaiden parissa. Koulutus mahdollistaa Suomen seksologisen seuran auktorisoinnin ja seksuaalineuvoja (SSS) nimikkeen käyttämisen, mikäli opiskelija täyttää auktorisoinnille muutoin vaadittavat kriteerit (ks. www.seksologinenseura.fi).

Sisältö

Seksuaalisuuden kulttuurikuva (historia, kulttuuri, sosiologia, uskonto)  
Seksuaalisuuden kehittyminen (lääketieteellinen ja psykososiaalinen näkökulma)
Seksuaalisuuden kohtaaminen (bio-psyko–sosiaalinen näkökulma)
Seksuaalisuus elämänkaaren eri vaiheissa
Seksuaalisuuden moninaisuus
Seksuaalineuvonnan ja -terapian perusteita
Seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö
Seksuaalihäiriöt ja -ongelmat        
Oman seksuaalisuuden työstäminen (SAR opinnot)
Eettiset kysymykset
Anatomia ja fysiologia
Seksuaalisuus, sairastuminen ja vammautuminen
Seksuaalineuvonnan ja ohjauksen menetelmät
Elämänkriisit ja seksuaalisuus
Seksuaalinen identiteetti ja orientaatio

Työskentelymuodot

Koulutus sisältää seksuaalineuvonnan teoria- ja menetelmäopintoja sekä SAR (Sexual Attitude Reassessment) opintoja. Kontaktiopetus koostuu luennoista, ryhmätöistä, harjoituksista, opiskelijan oman prosessin ohjauksesta, vertaistyöryhmien ohjauksesta ja opinnäytetyön ohjauksesta. Koulutukseen sisältyy lisäksi 16 tuntia ryhmätyönohjausta seksuaalineuvonnasta, Suomen Seksologisen Seuran kriteerit täyttävältä työnohjaajalta.

Etäopiskeluna koulutukseen kuuluu perehtymistä alan tutkimusraportteihin ja kirjallisuuteen, syventävä lopputyö, sekä vertaisryhmätyöskentelyä. Koulutuksen integratiivisessa viitekehyksessä hyödynnetään ratkaisukeskeisen, kognitiivisen, pari- ja perheterapian, sekä tunnekeskeinen terapian perusajatuksia ja työmenetelmiä.

Hinta

2200 euroa sisältäen opetuksen, etäopintojen ja kehittämistyön ohjauksen, ryhmätyönohjauksen ja Helsingin opintomatkan luennot, koulutukset ja vierailut (matka- ja majoituskuluista sekä mahdollisista muista kustannuksista osallistuja vastaa itse). Koulutus laskutetaan kolmessa erässä tai sopimuksen mukaan.

Ilmoittautuminen

4.12.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (alla oleva Ilmoittaudu-painike)

Ilmoittautuminen on päättynyt!

Koulutukseen ilmoittautuneille järjestetään valintahaastattelu ma 14.12.2020 Oulussa. Myös etähaastattelu on mahdollinen. Ilmoita lisätiedoissa, haluatko osallistua lähihaastatteluun vai etähaastatteluun.

Lopulliset valinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden pohjalta, koulutukseen hyväksyminen vahvistetaan ilmoittautuneille kirjallisesti.

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (4.12.) jälkeen tapahtuvasta osallistumisen perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä 600 € hinnasta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan tai koulutus keskeytetään, laskutetaan koko hinta.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Koulutuksen sisällöstä voi esittää kysymyksiä kouluttajille sähköpostilla
hilkka.putkisaari@artera.info tai
posti.terapisti@gmail.com

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru