Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2022

24.01.2022–15.12.2022 Oulu

Aika ja paikka

Kevään 2022 seminaarit
24.–26.1.2022 lähikoulutus Oulu
15.–16.2.2022 etäkoulutus
24.–25.3.2022 opintomatka Helsinkiin
30.–31.5.2022 lähikoulutus Oulu

Syksyn 2022 seminaarit
22.–23.8.2022 lähikoulutus Oulu
12.–13.9.2022 lähikoulutus Oulu
7.–8.11.2022 lähikoulutus Oulu
13.12.2022 etäkoulutus
14.–15.12.2022 lähikoulutus Oulu

Koulutuksen laajuus on 30 op ja seminaareja on yhteensä 18 päivää (klo 9.00–16.00).

Lähiopetus toteutetaan Oulussa, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa. Osa opetuksesta toteutetaan etäkoulutuksena.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä nuorisotyön ja opetustoimen henkilöstölle ja muille opintoja työssään tarvitseville

Kouluttaja

Pääkouluttajina toimivat psyko- ja taidepsykoterapeutti, tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), seksuaaliterapeutti (NACS), kliininen seksologi, työnohjaaja, Johdon työnohjaaja ja Coach Master-CSLE®, KM Hilkka Putkisaari ja
perhe- ja paripsykoterapeutti, toimintaterapeutti (AMK), suggestoterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS), kliininen seksologi, työnohjaaja, TtM Sari Hietala.
Lisäksi on vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaalineuvojana työskentelemiseen ja seksuaalisuuden arvostavaan kohtaamiseen eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri monimuotoisuuksia ja kulttuureja edustavien asiakkaiden parissa. Koulutus mahdollistaa Suomen seksologisen seuran auktorisoinnin ja seksuaalineuvoja (SSS) nimikkeen käyttämisen, mikäli opiskelija täyttää auktorisoinnille muutoin vaadittavat kriteerit (ks. www.seksologinenseura.fi).

Sisältö

Seksuaalisuuden kulttuurikuva (historia, kulttuuri, sosiologia, uskonto)  
Seksuaalisuuden kehittyminen (lääketieteellinen ja psykososiaalinen näkökulma)
Seksuaalisuuden kohtaaminen (bio-psyko–sosiaalinen näkökulma)
Seksuaalisuus elämänkaaren eri vaiheissa
Seksuaalisuuden moninaisuus
Seksuaalineuvonnan ja -terapian perusteita
Seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö
Seksuaalihäiriöt ja -ongelmat        
Oman seksuaalisuuden työstäminen (SAR opinnot)
Eettiset kysymykset
Anatomia ja fysiologia
Seksuaalisuus, sairastuminen ja vammautuminen
Seksuaalineuvonnan ja ohjauksen menetelmät
Elämänkriisit ja seksuaalisuus
Seksuaalinen identiteetti ja orientaatio
Seksuaalineuvonnan asiakastyöharjoittelu (min 10 tuntia) ja lopputyönä yhden asiakasprosessin analyysi

Työskentelymuodot

Koulutus sisältää seksuaalineuvonnan teoria- ja menetelmäopintoja sekä SAR (Sexual Attitude Reassessment) opintoja. Kontaktiopetus koostuu luennoista, ryhmätöistä, harjoituksista, opiskelijan oman prosessin ohjauksesta, vertaistyöryhmien ohjauksesta ja opinnäytetyön ohjauksesta. Koulutukseen sisältyy lisäksi 16 tuntia ryhmätyönohjausta seksuaalineuvonnasta, Suomen Seksologisen Seuran kriteerit täyttävältä työnohjaajalta.

Etäopiskeluna koulutukseen kuuluu perehtymistä alan tutkimusraportteihin ja kirjallisuuteen, syventävä lopputyö, sekä vertaisryhmätyöskentelyä. Koulutuksen integratiivisessa viitekehyksessä hyödynnetään ratkaisukeskeisen, kognitiivisen, pari- ja perheterapian, sekä tunnekeskeinen terapian perusajatuksia ja työmenetelmiä.

Hinta

2200 euroa sisältäen opetuksen, etäopintojen ja kehittämistyön ohjauksen, ryhmätyönohjauksen ja Helsingin opintomatkan luennot, koulutukset ja vierailut (matka- ja majoituskuluista sekä mahdollisista muista kustannuksista osallistuja vastaa itse). Koulutus laskutetaan neljässä erässä.

Ilmoittaudu

26.11.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (alla oleva Ilmoittaudu-painike)

Koulutukseen ilmoittautuneille järjestetään valintahaastattelu ma 13.12.2021 Oulussa. Myös etähaastattelu on mahdollinen. Ilmoita lisätiedoissa, haluatko osallistua lähihaastatteluun vai etähaastatteluun.

Lopulliset valinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden pohjalta, koulutukseen hyväksyminen vahvistetaan ilmoittautuneille kirjallisesti.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (26.11.) jälkeen tapahtuvasta osallistumisen perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä 600 € hinnasta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan tai koulutus keskeytetään, laskutetaan koko hinta.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Koulutuksen sisällöstä voi esittää kysymyksiä kouluttajille sähköpostilla
hilkka.putkisaari@artera.info tai
posti.terapisti@gmail.com