Seksuaalisuus ja parisuhde kun toisella puolisoista on muistisairaus

Muistisairaat ja heidän kumppaninsa kokevat saman ikäisiin verrattuna enemmän seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia, mutta silti he hakevat vähemmän apua. Moni toivoisi, että ammattilainen ottaisi seksuaalisuuden puheeksi, mutta aihe on ammattilaisillekin usein vaikea. Seksuaalioikeudet kuten oikeus tietoon ja keholliseen koskemattomuuteen eivät toteudu muistiperheissä kuten niiden pitäisi.

Muistisairaus muuttaa parisuhdetta hoidollisempaan suuntaan, eikä fyysinen läheisyyskään tunnu enää samalta. Silti kaipuu läheisyyteen usein säilyy. Sekä muistisairaat että omaiset ovat huolissaan monista seksuaalisuuteen liittyvistä asioista: ymmärretäänkö seksuaalisuuttani tai mahdollisia käytösmuutoksiani, tulevatko seksuaaliset tarpeeni huomioiduksi, entä jos ihastun toiseen ihmiseen, kuinka kauan meillä voi olla seksiä ja niin edelleen.

Aika ja paikka

To 7.4.2022 klo 12.00–16.00

Koulutukseen osallistutaan etänä omalta laitteelta.

Kohderyhmä

Täydennyskoulutus on suunnattu muistisairaiden ja omaisten parissa toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutus sopii niin järjestöissä, yksityisellä kuin julkisella puolella työskenteleville.

Kouluttaja

Toimintaterapeutti, seksuaalineuvoja ja muistiasiantuntija Maaret Meriläinen

www.senjaseni.fi

Sisältö

Koulutuksessa pohditaan muistisairaiden ihmisten ja heidän kumppaneidensa seksuaalisuutta ja oikeutta sekä mahdollisuuksia sen ilmaiseen.

Puhumme myös parisuhteesta sekä sen muuttumisesta muistisairauden matkalla.

Entä miten seksuaalisuus toteutuu silloin kun kumppania ei ole?

Nostamme esiin haastavia tilanteita, mietimme niihin ratkaisuja sekä opimme, miten seksuaalisuuden voi ottaa puheeksi muistisairaiden ja omaispuolisoiden kanssa.


Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2202

Hinta

80 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

21.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautteita

Palautetta edellisen koulutuksen osallistujilta:

”Koulutus oli mielenkiintoinen, asiallinen ja sisältö oli kattava. Aiheet olivat puhuttelevia ja herätti ajatuksia.”

"Päällimmäisenä mieleen jäi, että avoimuus ja herkkyys asioiden käsittelyssä on tärkeää sekä rohkeus keskusteluun, mutta ei tyrkyttäen eikä liikaa tulkiten".

”Koulututtajan esityksestä kuului vahva asiantuntijuus. Hän oli luonteva, selkeäsanainen ja mukava kuunnella.”

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru